Suvi Salmenniemi profiilikuva
Suvi
Salmenniemi
professori, sosiologia
PhD
Poliittinen mielikuvitus ja vaihtoehtoiset tulevaisuudet, Suomen akatemian rahoittama tutkimushanke (2020-2024)

Ota yhteyttä

+358 29 450 2958
+358 50 522 6457
Assistentinkatu 7
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Poliittinen sosiologia
terapeuttinen kulttuuri, terveys ja hyvinvointi
kulttuurintutkimus
sukupuolentutkimus
yhteiskuntateoria
postsosialismi
etnografia

Biografia

Toimin sosiologian professorina Turun yliopiston Sosiaalitieteiden laitoksella. Tulin Turun yliopistoon vuonna 2012 työskenneltyäni sitä ennen Tampereen yliopistossa ja Helsingin yliopistossa. Väittelin tohtoriksi vuonna 2007 Helsingin yliopistosta. Väitöskirjani käsitteli kansalaistoimintaa ja sen sukupuoleen ja yhteiskuntaluokkaan liittyviä merkityksiä 2000-luvun alun Venäjällä. Olen toiminut vierailevana tutkijana Cambridgen yliopistossa, Edinburghin yliopistossa ja Birminghamin yliopistossa Iso-Britanniassa, Firenzen yliopistossa Italiassa ja Tverin valtionyliopistossa Venäjällä. Olen yleisen sosiologian dosentti Tampereen yliopistossa. Toimin pohjoismaisen sosiologiyhdistyksen ja SAGEn julkaiseman Acta Sociologica-lehden päätoimittajana vuosina 2015-2018. Olen Britannian sosiologiyhdistyksen ja SAGEn julkaiseman Sociology-lehden toimituskunnan jäsen (2019-2023). Olen sosiaalitieteiden laitoksella toimivan Kulttuuri ja vuorovaikutus-tutkijaverkoston (KULTVA) perustaja ja johtoryhmän puheenjohtaja.

Opetus

Toimin sosiaalitieteiden kandidaattiohjelman vastuuprofessorina.
Opetustehtäviini kuuluvat sosiologian syventävien opintojen tutkimusseminaari sekä teemaseminaari "Yhteisöt ja yhteiskunnallinen muutos". Lisäksi vastaan sosiaalitieteiden kandidaattitutkinnon aineopintojen opintokokonaisuudesta ”Yhteiskunnallinen muutos” yhdessä Hanna Ylöstalon kanssa.
Olen "Doctoral Course on Qualitative Methodologies" – opintojakson vastuuopettajana UTUGS:ssa ja vedän jatkokoulutusseminaaria.

Tutkimus

Aloitin työurani Neuvostoliiton ja Venäjän tutkimuksen parissa. Olen tutkinut mm. sukupuolijärjestelmää ja arkielämää Neuvostoliitossa, poliittista aktivismia ja naisliikettä 2000-luvun Venäjällä, uusliberalismia ja postfeminismiä jälkisosialistisessa kontekstissa sekä self-help-kirjallisuuden ja terapeuttisen kulttuurin kulutusta Venäjällä.

Olen viime ajat tutkinut terapeuttista kulttuuria ja hyvinvoinnin muuttuvia merkityksiä Suomessa. Etnografinen tutkimukseni käsittelee terapeuttisia käytäntöjä ja tietomuotoja, kuten täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitomuotoja, uushenkisyyttä ja populaaripsykologisia itsehoitomenetelmiä (self-help, elämäntaitovalmennus jne.). Olen kiinnostunut siitä, miksi nämä terapeuttiset käytännöt puhuttelevat ihmisiä, millaisina ne koetaan ja millaista politiikkaa ja vallankäyttöä niihin sisältyy. Johdin laajempaa aiheeseen liittyvää Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimushanketta Tracking the Therapeutic: Ethnographies of Wellbeing, Politics and Inequality vuosina 2015-2019. Lisätietoja hankkeesta löytyy täältä:  http://trackthera.utu.fi/. Vuosina 2015-2017 johdin myös Koneen säätiön rahoittamaa hanketta The Puzzle of the Psyche: Therapeutic Knowledge and Selfhood in a Comparative Perspective.

Uusin hankkeeni käsittelee poliittista mielikuvitusta ja vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ("Political Imagination and Alternative Futures, Suomen Akatemian rahoitus, 2020-2024). Hankkeessa jäljitetään moninaisia arkipäivän utooppisia käytäntöjä ja tiloja sekä niitä tapoja, joille ihmiset pyrkivät kuvittelemaan ja tekemään vaihtoehtoisia yhteiskuntamuotoja ja tulevaisuuksia. Hanke tarttuu käynnissä olevan poliittiseen murrokseen, jota luonnehtivat yhtäältä huoli poliittisen mielikuvituksen kuolemasta ja demokratian kriisistä sekä toisaalta tarve vaihtoehtoisille yhteiskuntamuodoille ja muutokselle kohti kestävää tulevaisuutta. Tavoitteena on kartoittaa poliittisen mielikuvituksen tiloja ja käytäntöjä sekä elävöittää sosiologian metodologista ja teoreettista mielikuvitusta. Hanke yhdistää poliittista sosiologiaa ja taiteellista tutkimusta tutkiessaan erilaisten ihmisryhmien poliittista mielikuvitusta taiteen, koulutuksen, aktivismin ja median kentillä Suomessa.

Lisäksi johdan yhteispohjoismaista NOS-HS työpajahanketta Contestation of Health and Wellbeing in the Nordic Countries (COHEWE).


Julkaisut

Järjestä:

Editorial (2023)

Journal of Political Power
Pertti Alasuutari, Selina Gallo-Cruz, Mona Lilja, Suvi Salmenniemi, Heba Sigurdardottir
(Kirjoitus tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (B1))

Arkipäivän utopiat ja taiteellinen tutkimus (2021)

Ruukku: Taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisu / Studies in Artistic Research
Pilvi Porkola, Suvi Salmenniemi
(Kirjoitus tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (B1))