Suvi Salmenniemi profiilikuva
Suvi
Salmenniemi
professori, Sosiologia
PhD

Ota yhteyttä

+358 29 450 2958
+358 50 522 6457
Assistentinkatu 7
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Poliittinen sosiologia
terveys
hyvinvointi
terapeuttinen kulttuuri
kulttuurintutkimus
sukupuolentutkimus
yhteiskuntaluokka
postsosialismi
etnografia

Biografia

Toimin sosiologian professorina Turun yliopiston Sosiaalitieteiden laitoksella. Tulin Turun yliopistoon vuonna 2012 työskenneltyäni sitä ennen Tampereen yliopistossa ja Helsingin yliopistossa. Väittelin tohtoriksi vuonna 2007 Helsingin yliopistosta. Väitöskirjani käsitteli kansalaistoimintaa ja sen sukupuoleen ja yhteiskuntaluokkaan liittyviä merkityksiä 2000-luvun alun Venäjällä. Olen toiminut vierailevana tutkijana Cambridgen yliopistossa ja Birminghamin yliopistossa Iso-Britanniassa, Firenzen yliopistossa Italiassa ja Tverin valtionyliopistossa Venäjällä. Olen yleisen sosiologian dosentti Tampereen yliopistossa.

Opetus

Toimin sosiaalitieteiden kandidaattiohjelman vastuuprofessorina.
Opetustehtäviini kuuluvat sosiologian syventävien opintojen tutkimusseminaari ja teemaseminaari (Yhteisöt ja yhteiskunnallinen muutos). Lisäksi vastaan sosiaalitieteiden kandidaattitutkinnon aineopintojen opintokokonaisuudesta ”Yhteiskunnallinen muutos ja sosiaaliset liikkeet”.
Olen Qualitative Methodologies – opintojakson vastuuopettajana UTUGS:ssa.

Tutkimus

Olen tutkinut aiemmissa hankkeissani kansalaisyhteiskuntaa, kansalaisaktivismia, kansalaisuutta ja uusliberalismia. Tämänhetkinen tutkimukseni kohdistuu terapeuttiseen kulttuuriin. Tarkastelen etnografisessa tutkimushankkeessani monenlaisia terapeuttisia käytäntöjä ja tietomuotoja, kuten täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitomuotoja, uushenkisyyttä ja populaaripsykologisia itsehoitomenetelmiä (self-help, elämäntaitovalmennus jne.). Olen kiinnostunut siitä, miksi nämä terapeuttiset käytännöt puhuttelevat ihmisiä, millaisina ne koetaan ja millaista politiikkaa ja vallankäyttöä niihin sisältyy.
Johdan parhaillaan Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimushanketta aiheesta Tracking the Therapeutic: Ethnographies of Wellbeing, Politics and Inequality (2015-2019)  http://trackthera.utu.fi/.
Olen johtanut myös Koneen säätiön rahoittamaa hanketta The Puzzle of the Psyche: Therapeutic Knowledge and Selfhood in a Comparative Perspective  (2015-2017).

Julkaisut

Järjestä: