Joukko ihmisiä pitää käsiä päällekkäin.

utuCYL, Lapset, nuoret ja oppiminen

Lapset, nuoret ja oppiminen -kokonaisuus rakentuu vahvaan koulutuksen ja oppimisen tutkimukseen sekä lapsiin ja nuoriin liittyvään tutkimukseen.

Esimerkkejä kokonaisuuden tutkimusalueista ja -kohteista ovat uudistuva ja hyvinvoiva peruskoulu, digitaaliset oppimisympäristöt, koulukiusaamisen torjuminen, lasten ja nuorten fyysinen ja henkinen terveys sekä ongelmien ennaltaehkäisy.

Suomen Akatemian rahoittamia profilaatiohankkeita

INVEST-lippulaivahanke

INVEST on Turun yliopiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteinen, Suomen Akatemian rahoittama tutkimuksen lippulaivahanke. Tavoitteenamme on luoda tasa-arvoisempi, ennakoivampi ja taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävämpi hyvinvointivaltiomalli Suomelle.

 

> Hankkeen verkkosivusto

Uusimpia julkaisujamme