Lapset, nuoret ja oppiminen

Lapset, nuoret ja oppiminen -kokonaisuus rakentuu vahvaan koulutuksen ja oppimisen tutkimukseen sekä lapsiin ja nuoriin liittyvään tutkimukseen.

Esimerkkejä kokonaisuuden tutkimusalueista ja -kohteista ovat uudistuva ja hyvinvoiva peruskoulu, digitaaliset oppimisympäristöt, koulukiusaamisen torjuminen, lasten ja nuorten fyysinen ja henkinen terveys sekä ongelmien ennaltaehkäisy.

Suomen Akatemian rahoittamia profilaatiohankkeita: