Lapset, nuoret ja oppiminen temaattinen kokonaisuus rakentuu vahvaan koulutuksen ja oppimisen tutkimukseen sekä lapsiin ja nuoriin liittyvään tutkimukseen.

Yhteisöt, yksilöt ja yksilöiden elämänkulut ovat kokonaisuuden keskiössä. Temaattisen kokonaisuuden parissa tehtävän tutkimuksen ja koulutuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä ja tukea lapsia ja nuoria vastuullisina toimijoina ja kestävän tulevaisuuden rakentajina.

Esimerkkejä kokonaisuuden tutkimusalueista ja -kohteista ovat uudistuva ja hyvinvoiva peruskoulu, digitaaliset oppimisympäristöt, koulukiusaamisen torjuminen, lasten ja nuorten fyysinen ja henkinen terveys sekä ongelmien ennaltaehkäisy.

Uusimpia julkaisujamme