A child and two adults playing together.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tutkimus temaattisessa kokonaisuudessa

Yksilöt ja yksilöiden elämänkulut ovat Lapset, nuoret ja oppiminen temaattisen kokonaisuuden keskiössä. Tutkimuksen ja koulutuksen tavoitteena on tukea lapsia ja nuoria vastuullisina toimijoina ja kestävän tulevaisuuden rakentajina.

Lasten ja nuorten hyvinvointia tutkitaan Lapset, nuoret ja oppiminen temaattisessa kokonaisuudessa mm. seuraavissa tutkimushankkeissa:

Lasten ja nuorten elämänkulut

Amiksesta yliopistoon

Children of Immigrants, Language and Integration across Europe CILIE

Julkisten koulujärjestelmien koverrus? Yksityiset toimijat oppivelvollisuukoulussa Suomessa, Ruotsissa ja Uudessa-Seelannissa HOPES

Korkeakoulutettujen työllistettävyys ja sosiaalinen positioituminen työmarkkinoilla HighEmploy

Koulutusjärjestelmät, oppiminen ja yhteiskunnallinen muutos EduSys

Köyhyyden ja osattomuuden kertomattomat kokemukset Turussa 1800-luvulta nykypäivään

Lasten maailmat - Children's worlds 

Life-course Dynamics of Educational Tracking

Life-course experiences, intergenerational processes, and child well-being and development

Nuorten tulevaisuuskuvat 2067

Oppilasvalikointi kaupunkikouluissa

Perhepalveluiden ja lastensuojelun sosiaalityön asiantuntijuus monikulttuurisessa ja transnationaalisessa toimintaympäristössä

Sukulaisuussuhteet, sukupolvet ja elämänkulku KinCross

Teiniliitto, vimma ja rakkaus

Lasten ja nuorten oikeudet

Actors, Structures and Law 2015-2019 ASLA

Oikeudellinen tieto ja taito Suomessa

Resilient schools and the education System RESCUE

Jos haluat hankkeesi näkyviin näille sivuille, lähetäthän viestiä Lapset, nuoret ja oppiminen temaattiselle kokonaisuudelle thematics-cyl@utu.fi.