Yliopiston strategiset kumppanit ja yliopistolaiset kokoontuivat keskustelemaan osaaja- ja osaamistarpeista ja niihin vastaamisesta

04.10.2023

Turun yliopisto järjesti 4.10.2023 sidosryhmätilaisuuden, jossa yliopiston strategisten kumppaneiden Wärtsilän, Turun kaupungin, Bayerin ja Meyer Turun edustajat ja yliopistolaiset keskustelivat osaaja- ja osaamistarpeista ja niihin vastaamisesta.

Turun yliopiston rehtori Jukka Kola kertoi tilaisuuden aluksi yliopiston painotuksista ja ajankohtaisista asioista sekä taustoitti strategisten kumppanien ja yliopiston yhteisiä intressejä.

Rehtori Jukka Kola

– Turun yliopisto on kestävän tulevaisuuden rohkea rakentaja. Me tuotamme ratkaisuja ja pystymme katsomaan asioita kriittisen rakentavasti. Yhdessä strategisten kumppanien kanssa saamme aikaan vielä isompia vaikutuksia. Haluan kiittää strategisia kumppaneitamme, yhteistyömme on lähtenyt hyvin liikkeelle ja tuotamme hienoa lisäarvoa yhdessä, Kola kiitti.

Vararehtori Mika Hannula painotti omassa alustuksessaan, että strategisten kumppanuuksien tulee olla monitieteisiä ja hyödyllisiä molemmille osapuolille.

Vararehtori Mika Hannula

– Ajattelemme, että yliopistolla pitää olla strategisten kumppaneiden kanssa eri tieteenalojamme yhdistävää yhteistyötä.

Hannula kertoi, että kumppanien kanssa on käynnissä lukuisia tutkimushankkeita, minkä lisäksi yhteistyö voi tarkoittaa harjoittelupaikkoja, pysyviä työpaikkoja valmistuneille osaajille, vierailuluentoja, harjoitustöitä. Myös hankitun osaamisen päivittäminen on yhteinen mahdollisuus.

Yhteisiä osaamistarpeita ja elinvoimatavoitteita

Vararehtori Mika Hannulan vetämässä keskusteluosiossa vaihdettiin laajasti ajatuksia muun muassa kansainvälisten osaajien tarpeesta, työelämässä tarvittavista ominaisuuksista ja taidoista sekä mahdollisuuksista tehdä yhteistyötä näiden teemojen ympärillä. Kantavana teemana oli myös se, miten Turun yliopisto pystyy vastaamaan strategisten kumppanien tarpeisiin erityisesti osaajien ja osaamisen osalta.

Yhteisinä osaajien osaamistarpeina esiin nousivat muun muassa monitieteisyys ja yhteistyö muiden kuin oman alan osaajien kanssa, kyky johtaa itseään ja kyky päivittää osaamista. Turun yliopiston strategisille kumppaneille teknillisen tiedekunnan perustaminen ja toiminnan käynnistäminen ja sitä kautta osaajatarpeeseen vastaaminen on ollut hyvin tärkeää.

Strategisten kumppanien edustajat nostivat puheenvuoroissaan esiin omassa toiminnassaan ja toimintaympäristössään esillä olevia osaaja- ja osaamistarpeisiin liittyviä asioita.

Juha Kelkka (Wärtsilä), Piia Elo (Turun kaupunki), Tomi Penttilä (Bayer) ja Nina Marttila (Meyer Turku)

Johtaja (Transactional Sales Team) Juha Kelkka kertoi, että Wärtsilässä ollaan ylpeitä pitkistä työurista, mutta samalla asiantuntijakunnan ikääntyminen on tuonut huolen työkyvyn säilyttämisestä ja toisaalta hiljaisen tiedon siirtymisestä. Osaajilta Kelkka toivoo muun muassa kykyä sietää painetta ja virheiden tekemistä sekä kantaa vastuuta.

Bayerin Turun tuotantolaitoksen johtaja Tomi Penttilä nosti esiin itsensäjohtamisen, mikä hänen mukaansa on monelle haastavaa.

– Kun nykyään töitä on melkein kaikilla enemmän kuin aikaa tehdä niitä, pitää pystyä priorisoimaan ja kommunikoimaan. Erityisesti työelämään tulevien pitäisi myös pystyä hyväksymään riittämättömyyden tunteet.

Turun kaupungin kasvatuksen ja opetuksen apulaispormestari Piia Elo nosti esiin muun muassa Turun elinvoimaisuuden kehittämisen.

– Turun kasvu tulee maahantulosta. Meidän pitää tarjota palveluita, jotka palvelevat kaikkia. Yritysten ja opintojen takia tuleville pitää varmistaa pitovoiman täysi potentiaali huolehtimalla tänne tulevien koko perhekunnasta, esimerkiksi englanninkielisestä opetuksesta ja harrastusmahdollisuuksista, jotta elämä täällä tuntuu hyvältä.

Meyer Turun henkilöstöjohtaja Nina Marttila korosti yhteistyön merkitystä.

– On tärkeää, että on syvää osaamista joltain alueelta, mutta eri osaamisia pitää pystyä myös yhdistämään. Se on aina ollut tärkeää, mutta tässä ajassa vielä tärkeämpää: yksi plus yksi on enemmän kuin kaksi.

Marttila kannusti myös suorittamaan tutkinnot loppuun.

– Pitempikestoinen oppiminen on tärkeää, mutta yliopisto on tärkeä etappi ja on tärkeää valmistua. Olen kohdannut paljon ihmisiä, jotka eivät ole menneet sitä tietä loppuun, ja se harmittaa ihmisiä. Valmistumisen prosessi on tärkeä.

Tilaisuus jatkui työelämäprofessori Teemu Birkstedtin puheenvuorolla tekoälystä, vararehtori Piia Björnin puheenvuorolla osaajien kouluttamisesta monitieteisessä ympäristössä, diagnostiikkayhtiö Uniogen Oy:n Business Director Ida Erlingin puheenvuorolla siitä, miten yritys hyödyntää yliopiston asiantuntijoita monella tavalla, sekä kansainvälisten asioiden päällikkö Irinja Paakkasen ja kehityspäällikkö Paavo Kososen puheenvuorolla Turun yliopiston koordinoimasta, kansainvälisiä osaajia ja alueen yrityksiä yhdistäneestä UNICOM-hankkeesta.

Luotu 04.10.2023 | Muokattu 04.10.2023