Humanistisen tiedekunnan yhteystiedot

Tiedekunnan sähköpostiosoitteet
Yleiset asiat: hum@utu.fi
Opintoasiat:
hum-info@utu.fi (opintotoimisto), opohum@utu.fi (opintoneuvonta)
Jatko-opintoasiat: humpostgraduate@utu.fi

Tiedekunnan opintotoimisto
Arcanum (1. krs), Arcanuminkuja 1
Avoinna ma-to 12.00-14.00, p. 029 450 3935, 050 502 1764

Käyntiosoitteet

  • Arcanum: etnologia, folkloristiikka, kotimainen kirjallisuus, kulttuurihistoria, luova kirjoittaminen, mediatutkimus, museologia, musiikkitiede, pohjoismaiset kielet, saksan kieli, sukupuolentutkimus, Suomen historia, taidehistoria, uskontotiede ja elämänkatsomustieto, Euroopan ja maailman historia, yleinen kirjallisuustiede, suomen kieli ja suomalaisugrilainen kielentutkimus, Suomen kieli ja kulttuuri (ei-äidinkielisille), Unkarin kieli ja kulttuuri, venäjän kieli, Viron kieli ja kulttuuri, englannin kieli, monikielinen käännösviestintä, ranska, Romanian kieli ja kulttuuri, saksan kieli, espanja, italia, klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri, humanistisen tiedekunnan palvelupiste, humanistisen tiedekunnan opintotoimisto
  • Geotalo: arkeologia
  • Porin yliopistokeskus: Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelma

Postiosoitteet
Humanistinen tiedekunta
20014 Turun yliopisto

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma
Turun yliopisto
PL 124
28101 Pori