Ura humanistisessa tiedekunnassa

Humanistinen tiedekunta on innostava työympäristö, jossa huolehditaan niin koko henkilöstön kuin opiskelijoidenkin hyvinvoinnista. Humanistisessa tiedekunnassa työskentelee noin 300 henkilöä erilaisissa tehtävissä.

Rekrytointeja ohjaavat yliopistojen yleinen työehtosopimus, Turun yliopiston johtosääntö​ sekä Turun yliopiston rehtorin antamat määräykset ja ohjeet.

Tiedekunnan avoimista työtehtävistä ilmoitetaan pääsääntöisesti yliopiston www-sivuilla ja muissa julkisissa tiedotusvälineissä.

> Avoimet tehtävät Turun yliopistossa