Doctoral Thesis ongoing at KEVEKO Doctoral Programme

Doctoral Thesis ongoing at the Doctoral Programme on Educational Policy, Lifelong Learning and Comparative Education Research (KEVEKO).

 • Aarnio, Sari: Ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevien opiskelijoiden urasuunnittelutaidot ja uratavoitteet
 • Ali, Sk: Translating lifelong learning: India-Europe transnational policy engagement
 • Arvola, Outi: Varhaiskasvatus eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten osallisuuden ja oppimisen mahdollistajana
 • Berisha, Anna-Kaisa: Pupils’ Selective Grouping and School Performance within Comprehensive Schools in Urban Finland
 • Chavez Rodriguez, Paulina: Adult immigrants' identity construction during Finnish language integration courses
 • Ezechukwu, Gabriel: Sub-Saharan African Academics in the Nordic universities: Their Realities and their Potentials for Diasporic Engagement
 • Ghosh, Adrita: Employability expectations of international students: HEI strategies to improve employability of international university students in the Finnish labour market
 • Hartman, Joanna: A Comparative Study on the Monitoring of Home Education in Finland, Western Australia, and British Columbia (Canada)
 • Heinonen, Taina: The educational trajectories and school experiences of young people with the backround of mental health problems
 • Heinonen, Marianna: From self-perceptions to child perceptions. Children in need of social, emotional, and behavioural support in early childhood education and care
 • Hörkkö, Eeva: Väitöskirja kertoo palkansaajien työelämässä tapahtuvasta työssä oppimisesta ja työpaikoilla koetusta luottamuksesta
 • Junttila, Marja: The importance and role of the neuropsychiatric coach in the context of inclusive school
 • Ketovuori, Heli: Inkluusio ja arvot
 • Kiesi, Iida: Network governance and commercialization in education: policy networks promoting edu-business in Finland
 • Kim, Yoojin: Academics in Performative Ethos: A comparative Study of Finland and South Korea
 • Klinge, Sylvia: Identifying key factors to foster empowerment and integration of migrants.
 • Kostiainen, Marianne: Opetus, opetusympäristö ja inkluusio. Peruskoulun 1–6. luokan opettajien näkemyksiä opetuksen ja opetusympäristön suhteesta luokassa, jossa on sosioemotionaalista tukea tarvitsevia oppilaita
 • Kronqvist, Pauliina: Lääkärin ammatillinen kutsumus ja sen kehittyminen koulutuksen ja työkokemuksen myötä
 • Kuusisto-Kajander, Riikka: Teacher as a key actor in Education Excellence - Education provider´s quality assurance system and interacton
 • Laakso, Paula: Inklusiivisen pedagogiikan johtaminen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa
 • Lahtomaa, Mervi: Avoin yliopisto-opetus osana yliopistojen jatkuvan oppimisen tehtävää, rahoitusta ja opiskelijavalintaa – Avointen yliopistojen johtajien ja opiskelijoiden näkemyksiä
 • Lehto, Reeta: The official, university pedagogical and subjective ideals of university teacherhood and their realization in the 2010s
 • Lietzen, Outi: (work title) Yhdistelmätutkinto toisen asteen koulutusvalintana. Yhdistelmätutkinnon asema koulutusjärjestelmässä ja koulutuspolitiikassa sekä opiskelijoiden koulutusvalinnat ja -kokemukset
 • Luoto, Lauri: Ruskin’s Followers: Connections between the Experiential Education theorists in early 20th Century
 • Lähteenmäki, Marko: Whom to upon support as becoming a father? A Longitudinal Study of the fathers’ primary sources of support and need for peer support during the child's first years
 • Löfblom, Katariina: Syrjä- ja rajaseutujen nuorten koulutiet ja tulevaisuudensuunnitelmat
 • Murto, Virve: Nuoret, vanhemmat suomalaisessa yhteiskunnassa. Tutkimus alle 20-vuotiaina esikoisen saaneista ja heidän vanhemmuudestaan koulutuksen ja työn konteksteissa
 • Nevalainen, Aino: Liikunta- ja musiikkisuhteen merkitykset koulukontekstissa
 • Nikula, Elina: The Future School – Young Peoples’ Images of the Future of Education
 • Nivanaho, Nina: Finnish teachers becoming involved in the global education industry – The work of EdTech-companies in comprehensive schools
 • Oh, Paul: Parent-directed education in the Commonwealth of Ends: What Kant, Locke, Habermas, Rawls have to do with homeschooling: The indispensable civic role of parents as educators, particularly in intergenerational values transmission, within a society having various comprehensive life doctrines
 • Pasu, Terhi: The relation between emphisised teaching and mainstream education in school burnout and peer relationship in the City of Turku
 • Pellikka, Laura: ”Mä jotenkin halusin ittelleni näyttää, et hei mä kykenen tähän!” – Narratiivinen tutkimus ei-ylioppilastaustaisten aikuisopiskelijoiden koulutuspoluista avoimen yliopiston opintoihin
 • Peura, Marja: A journey towards and past a PhD abroad. Life-course trajectories of Finnish PhD students studying for a doctoral degree in Britain.
 • Plamper, Raakel: Consuming education? University student in the era of global marketisation of higher education. The status of paying and non-paying students in Finnish university
 • Puolakka, Suvi: Emotional Climate in the Early Childhood Education Toddler Classroom and Child’s Social-Emotional Difficulties and Competence
 • Stenvall-Virtanen, Sari: Transformational leadership in strategic academic change process- The case of developing contents and structure of the engineering education within a multidisciplinary university
 • Suominen, Olli: Identifying History in Servitude – A Comparative Study on the Teaching of Critical History Thinking in Finland, United States and China
 • Teelmäki, Larimatti: World Bank's Epistemic Governance of Educational Policymaking
 • Tirri, Heli: Suomalainen koulutus kansainvälisillä markkinoilla. Koulutusviennin kenttä eri toimijoiden näkökulmasta
 • Valkama, Susanna: Forced sterilization to minor aged in Finland 1935–1970
 • Varttinen, Petra: Leikki ilmiönä kotona ja päivähoidossa. Lasten, vanhempien ja kasvattajien kokemuksia ja käsityksiä

Other doctoral students

Porkka, Susan
Sundström, Mari