Janna
Waltimo-Siren
Professor, Institute of Dentistry

Contact

+358 29 450 4121
+358 40 734 3206
Lemminkäisenkatu 2
20520
Turku

Areas of expertise

hampaistokehitys
purenta
sidekudossairaudet
hammaslääketieteellinen genetiikka
kiille
dentiini

Biography

Olen lasten hammashoidon ja oikomisopin professori Turun yliopistossa, vuodesta 2020 alkaen. Valmistuin Helsingin yliopistosta hammaslääketieteen lisensiaatiksi 1988 ja väittelin vuonna 1996. Hammaslääketieteellistä genetiikkaa ja suupatologiaa edustavaa väitöskirjaani valmistellessani oli jo aloittanut hampaiston oikomisoppiin erikoistumisen, ja EHL-tutkintoni on vuodelta 1998. Suomen Akatemian tohtoritutkijana perehdyin hampaan ja luun varhaiskehitykseen 1998-2002 Biotekniikan instituutissa (HY) akatemiaprofessori Irma Thesleffin ryhmässä. Hampaiston oikomisopin dosentuurit minulla on sekä Turun että Helsingin yliopistoista (2004, 2005). Hammaslääkärikouluttajan erityispätevyyden sain 2010. Toisen erikoishammaslääkäritutkinnon suoritin vielä vuonna 2017 kliinisen hammashoidon alalta suuntautuen lasten hammashoitoon. Erikoistumisjaksoja ja post-doc -kautta lukuunottamatta olen toiminut lähes yhtämittaisesti erilaisissa opetustehtävissä Helsingin yliopiston hammaslääketieteen laitoksella vuodesta 1989, pisimpään ortodontian yliopistonlehtorina 2007-2020. Kliinistä työtä, pääosin oikomishoidon parissa, olen tehnyt kliinisissä sivuviroissa, YTHS:llä ja yksityishammaslääkärinä valmistumisestani saakka.

Teaching

Opetustoiminta ja siihen sisältyvä opetuksen suunnittelu ja hallinnointitehtävät ovat huomattava osa työtäni. Osallistun sekä lasten hammashoidon että oikomisopin opetukseen hammaslääkärien peruskoulutuksessa ja erikoistumisvaiheen koulutuksessa. Toimin myös professuuriini liittyen Turun kaupungin opetushammasklinikalla kliinisessä sivuvirassa ohjaten viikoittain tulevien hammaslääkäreiden työskentelyä oikomishoidossa olevien potilaiden parissa. Ohjaan syventävien opintojen tutkielmia ja väitöskirjatöitä.

Research

Tutkin hampaiston ja kraniofakiaalialueen normaalia kehitystä sekä erityisesti perinnöllisiin sairauksiin liittyviä kehityksen poikkeamia. Pisimmän, noin 30 vuotta jatkuneen yhtenäisen tutkimuslinjan ovat muodostaneet osteogenesis imperfectaksi nimetyn perinnöllisen sidekudossairauden ja sen bisfosfonaattihoidon aiheuttamien muutoksien selvittäminen hampaiden, kasvojen ja kallonpohjan morfologiassa, ja tutkimus on laajentunut lähivuosina myös OI:aa sairastavien uniapneaan. Menetelminä olen käyttänyt esimerkiksi elektronimikroskopiaa, immunohistokemiaa ja kefalometriaa. Olen laajasti kiinnostunut hammaslääketieteellisestä genetiikasta, ja vuosien varralla julkaisuaiheisiini ovat OI:n lisäksi sisältyneet oireyhtymistä AGU, APECED, Turner ja Marfan ja hampaistoa affisioivista perinnöllisistä sairauksista dentiinidysplasia, dentinogenesis imperfecta, amelogenesis imperfecta ja hypodontia. Parhaillaankin jatkuvat yhteistyöprojektit monen eri alan tutkijoiden kanssa ovat tärkeitä ja mieluisia. Esimerkkeinä näistä ovat  lasten ja nuorten hammaslääketieteellisten röntgentutkimusten optimointi suuradiologien kanssa sekä etnisten ryhmien välisen hampaistokehityksen vertailu oikeushammaslääkärien kanssa.

Publications

Sort by: