Janna
Waltimo-Siren
dosentti, Lääketieteellinen tiedekunta
Hammaslääketieteen laitos