Keyword: Release Event

This page displays contents related to the keyword.

FGCI Computing Cluster Launch

Time

26.11.2019 at 14.00 - 15.00
(in English below)Turun yliopisto ja Åbo Akademi ovat saaneet käyttöönsä uuden hyvin tehokkaan FGCI-laskentaklusterin. Uudella klusterilla on mahdollista ratkaista esimerkiksi koneoppimiseen liittyviä tehtäviä ja sen käyttäjiksi toivotaan tutkijoita eri aloilta aina ihmistieteistä luonnontieteisiin...

Transnational Death Book Launch

Time

8.11.2019 at 15.00 - 19.00
Transnational Death book launch 8th of November @ Publicum, second floor lobby Transnational Death https://kirjat.finlit.fi/sivu/tuote/transnational-death/2605703 brings together eleven cutting-edge articles from the emerging field of transnational death studies. The collection highlights European...