Keyword: Release Event

This page displays contents related to the keyword.

FGCI Computing Cluster Launch

Time

26.11.2019 at 14.00 - 15.00
(in English below)Turun yliopisto ja Åbo Akademi ovat saaneet käyttöönsä uuden hyvin tehokkaan FGCI-laskentaklusterin. Uudella klusterilla on mahdollista ratkaista esimerkiksi koneoppimiseen liittyviä tehtäviä ja sen käyttäjiksi toivotaan tutkijoita eri aloilta aina ihmistieteistä luonnontieteisiin...