Spanish is spoken by about 500 million people on five continents. The Spanish language opens up access to the society and culture of more than twenty countries. Spanish-speaking countries are a popular destination for exchange and internships. The importance of communication in the target language is emphasized in the Spanish-speaking world, where proficiency in English is not self-evident, so there is a greater need for Spanish skills in the labour market.

At the University of Turku, it is possible to start Spanish language studies from scratch or continue from a previous level to continuation, specific language and communication studies. In Spanish, you can complete a study module, and in the School of Economics, a degree in a minor.

Spanish language studies focus on the communication skills required in working life as well as knowledge of the culture of the Spanish-speaking world. Diverse communication and interaction skills as well as an understanding of the cultures of the target countries are a key part of the expert's working life skills.


¡Bienvenidos a estudiar español!
 

Courses Offered

Beginners' Courses

STUDIES FOR BUSINESS STUDENTS

Continuation Courses
Advanced Courses
Spanish Studies for Business Students (Turku)
Spanish Studies for Business Students (Pori)
A minor in Spanish Language and Business Communication

Espanjan kielen ja liikeviestinnän sivuaine, 25 op
(vaatii kirjautumisen)


Kun haluat kehittää ja syventää espanjan kielen ja kulttuurin osaamistasi, suorita siinä sivuaineopinnot!
Espanjan kieltä ja liikeviestintää voi opiskella sivuaineena KTK/VTK- tai KTM/VTM -tutkinnoissa.
Sivuaineen opinnot painottuvat liike- elämän viestintään ja kulttuurien väliseen kommunikaatioon.

Muiden tiedekuntien opiskelijat:
Myös muiden tiedekuntien opiskelijat voivat suorittaa liikeviestinnän sivuaineopinnot, mikäli ryhmissä on tilaa. Etusijalla ovat Turun kauppakorkeakoulun opiskelijat. 

Spanish Language Study Module

Espanjan kielen opintokokonaisuus 2020-2022 - Estudios de la lengua española 2020-2022
(vaatii kirjautumisen)

Espanjan kielessä voi suorittaa vähintään 20 opintopisteen laajuisen espanjan kielen opintokokonaisuuden. Vähintään 15 opintopistettä tulee olla suoritettu Turun yliopiston kieli- ja viestintäopintojen keskuksessa. Lisäksi kokonaisuuteen voi sisältyä esim. ulkomailla vaihdossa suoritettuja kursseja. 

International Students

FOR INTERNATIONAL STUDENTS WHOSE NATIVE LANGUAGE IS SPANISH
(and who want to learn Finnish)