Espanjan kieltä puhuu äidinkielenään n. 500 miljoonaa ihmistä viidessä maanosassa. Espanjan kieli avaa pääsyn yli kahdenkymmenen maan yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Espanjankieliset maat ovat suosittu vaihto-opiskelu – ja työharjoittelukohde. Kohdekielisen viestinnän merkitys korostuu espanjankielisessä maailmassa, jossa englannin kielen taito ei ole itsestään selvä, joten espanjan osaajia tarvitaan työmarkkinoilla nykyistä enemmän.

Turun yliopistossa espanjan kielen opinnot on mahdollista aloittaa alkeista tai jatkaa aiemman osaamisen mukaiselta tasolta täydentäviin, alakohtaisiin kieli- ja viestintäopintoihin. Espanjan kielessä voi suorittaa opintokokonaisuuden, ja kauppakorkeakoulussa tutkinnon sivuainelaajuuden.
Espanjan kielen opinnot keskittyvät työelämässä vaadittaviin viestintävalmiuksiin sekä espanjankielisen maailman kulttuurin tuntemukseen. Monipuoliset viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä kohdemaiden kulttuurien ymmärtäminen ovat keskeinen osa asiantuntijan työelämäosaamista.

¡Bienvenidos a estudiar español!

 

Opintotarjonta

Alkeiskurssit


 

 

 

Täydentävät kurssit

 

Syventävät kurssit

 

 

Espanjan opinnot kauppatieteilijöille (Turku)
Espanjan opinnot kauppatieteilijöille (Pori)
Espanjan kielen ja liikeviestinnän sivuaine

Espanjan kielen ja liikeviestinnän sivuainen, 25 op
(vaatii kirjautumisen)


Kun haluat kehittää ja syventää espanjan kielen ja kulttuurin osaamistasi, suorita siinä sivuaineopinnot!
Espanjan kieltä ja liikeviestintää voi opiskella sivuaineena KTK/VTK- tai KTM/VTM -tutkinnoissa.
Sivuaineen opinnot painottuvat liike- elämän viestintään ja kulttuurien väliseen kommunikaatioon.

Muiden tiedekuntien opiskelijat:
Myös muiden tiedekuntien opiskelijat voivat suorittaa liikeviestinnän sivuaineopinnot, mikäli ryhmissä on tilaa. Etusijalla ovat Turun kauppakorkeakoulun opiskelijat. 

Espanjan kielen opintokokonaisuus

Espanjan kielen opintokokonaisuus 2020-2022 - Estudios de la lengua española 2020-2022
(vaatii kirjautumisen)

Espanjan kielessä voi suorittaa vähintään 20 opintopisteen laajuisen espanjan kielen opintokokonaisuuden. Vähintään 15 opintopistettä tulee olla suoritettu Turun yliopiston kieli- ja viestintäopintojen keskuksessa. Lisäksi kokonaisuuteen voi sisältyä esim. ulkomailla vaihdossa suoritettuja kursseja. 

International students

FOR INTERNATIONAL STUDENTS WHOSE NATIVE LANGUAGE IS SPANISH
(and who want to learn Finnish)