Swedish as our second national language plays an important role in Finnish society and working life. Proficiency in the Swedish language is also key in business, as Sweden and the other Nordic countries are our major trading partners. By knowing the Swedish language, you can become part of Finnish-Swedish and the entire Nordic culture.

Oral and written proficiency in the Swedish language must be demonstrated in connection with a university degree. In addition to the Swedish courses included in the degree, the Centre for Language and Communication Studies offers preparatory and elective courses.

Välkommen på våra kurser!

Svenskspråkiga studenter

Om ditt skolbildningsspråk och/eller modersmål är svenska kontakta din studiehandledare eller svensklärare för att kontrollera vilka regler som gäller just dig och vilka kurser som du ska ta.

Om ditt skolbildningsspråk är svenska skriver du mognadsprovet på svenska. Speciella regler gäller även dig som har fått din skolbildning på två olika språk (t.ex. svenskspråkig grundskola och finskspråkigt gymnasium). Kontakta fakultetens studiesekreterare för mer information.