Department of Psychology and Speech-Language Pathology

Psykologian ja logopedian laitoksella toimii kaksi oppiainetta: psykologia ja logopedia. Oppiaineilla on yhteisiä rajapintoja tutkimuksessa (kognitiivinen neurotiede) ja opetuksessa (kognitiot, erityisesti kieli ja puhe). Opetuksen erityisvahvuuksia ovat metodiosaaminen ja moniammatillinen klinikkaopetus.