Psykologian ja logopedian laitos

Psykologian ja logopedian laitoksella toimii kaksi oppiainetta: psykologia ja logopedia. Oppiaineilla on yhteisiä rajapintoja tutkimuksessa (kognitiivinen neurotiede) ja opetuksessa (kognitiot, erityisesti kieli ja puhe). Opetuksen erityisvahvuuksia ovat metodiosaaminen ja moniammatillinen klinikkaopetus.

Käyntiosoite
Assistentinkatu 7, Publicum, 2. krs

Postiosoite
Psykologian ja logopedian laitos, 20014 TURUN YLIOPISTO

Puhelin (toimistot)

  • 050 431 5209 (psykologia)
  • 050 400 5479 (logopedia)

Fax +358 29 450 5040