Contact information of the Department of European and World History

Visiting address
Historicum, 1st floor (Sirkkala Campus)
Kaivokatu 12, Turku

Postal address
Department of European and World History
FI-20014 University of Turku, Finland

Student affairs
his-toimisto@lists.utu.fi
erja.aarnio@utu.fi

Teaching and research staff

Researchers and doctoral candidates

Auvo Kostiainen, Dr.Phil., Doc., Professor Emeritus

Kalervo Hovi, Dr.Phil., Doc., Professor Emeritus

Reino Kero, Dr.Phil., Doc. Professor Emeritus

Matti Männikkö, Lic.Phil., University Lecturer Emeritus

Dosentit

Christer Bruun, FT, Antiikin historian dosentti

Robert Collis, FT, Varhaismodernin Venäjän historian dosentti

Anders Ekström, Ph.D, Mediahistorian dosentti

Olavi K. Fält, FT, Japanin historian dosentti

Pertti Grönholm, FT, Yleisen historian dosentti

Merja-Liisa Hinkkanen, FT, Merihistorian dosentti

Seija Jalagin, FT, Kulttuurisen vuorovaikutuksen historian dosentti

Leila Koivunen, FT, Yleisen historian dosentti

Eero Kuparinen, FT, Yleisen historian dosentti

Arto Latvakangas, FT, Yleisen historian dosentti

Marko Lehti, FT, Kansainvälisten suhteiden historian dosentti

Johanna Leinonen, PhD, Monikulttuurisuuden dosentti

Katariina Mustakallio, FT, Antiikin historian dosentti

Martti Pärssinen, FT, Latinalaisen Amerikan historian dosentti

Tuomas Räsänen, FT, Ympäristö- ja eläinhistorian dosentti

Hannu Salmi, FT, Yleisen historian dosentti

Harri Siiskonen, FT, Kehitysmaahistorian dosentti

Anna Sivula, FT, Yleisen historian dosentti

David Smith, Ph.D, Nationalismin ja etnisyyden historian dosentti

Taina Syrjämaa, FT, Italian historian dosentti