UTUPEDA

UTUPEDA – Centre for University Pedagogy and Research

UTUPEDA Centre for University Pedagogy and Research operates in the University of Turku. The Centre conducts multidisciplinary research and develops and offers university pedagogical education based on scientific research.

The Centre offers university pedagogical education in Finnish and English as well as expert services for the research, development, and quality control of teaching and learning in the whole University.

The Head of the Centre, Professor of Higher Education Pedagogy, is responsible for leading and developing multidisciplinary university pedagogical research as well as expert services offered based on the research.

UTUPEDA steering group

Piia Björn (Vice Rector), chair
Mari Murtonen (Professor), draftsman
Hanna Nori (University Researcher), secretary
Anni Paalumäki (University Lecturer, TSE)
Taina Syrjämaa (Vice Dean, UTUGS, Faculty of Humanities)
Janne Salminen (Vice Dean, Faculty of Law)
Petriina Paturi (Vice Dean, Faculty of Science)
Sanna Salanterä (Vice Dean, Faculty of Medicine)
Kati Renvall (University Lecturer, Faculty of Social Sciences)
Sari Stenvall-Virtanen (Education Manager, Faculty of Technology)
Jukka Husu (Dean, Faculty of Education)
Sofia Saarinen (Student Union of the University of Turku)
Minna Vuorio-Lehti (Head of Educational Development, Educational Support Services)

On going studies

UTUPEDA launches a study on " University teachers’ knowledge of learning and memory and its relation to teaching practices".
You can read the study's information sheet and privacy policy here:

There's also the study: "Teachers' Learning on the UNIPS module "The Brain, Learning and Teaching". You can read the study's information sheet and privacy policy here:

Publications

2023

Aldahdouh, T.Z., Murtonen, M., Riekkinen, J., Vilppu, H., Nguyen, T., & Nokelainen, P. (2023). University teachers’ profiles based on digital innovativeness and instructional adaptation to COVID-19: Association with learning patterns and teacher demographics. Education and Information Technologies, 28, 14473–14491. https://doi.org/10.1007/s10639-023-11748-y

Filippou, K. & Jokila, S. (Accepted). Academic, social, and financial changes in international students’ lives due to the COVID-19 pandemic. Nordic Journal of Migration Research.

Haataja, E., Tolvanen, A., Vilppu, H., Kallio, M., Peltonen, J., & Metsäpelto, R-L. (2023). Measuring higher-order cognitive skills with multiple choice questions –potentials and pitfalls of Finnish teacher education entrance. Teaching and Teacher Education 122, 103943. https://doi.org/10.1016/j.tate.2022.103943

Heinonen, N., Katajavuori, N., Murtonen, M., & Södervik, I. (2023). Short pedagogical training in supporting university teachers’ professional vision: A comparison of prospective and current faculty teachers. Instructional Science. https://doi.org/10.1007/s11251-022-09603-7

Jokila, S. & Filippou, K. (2023). Scaling through the pandemic: An analysis of international students’ experiences. Policy Futures in Higher Education. https://doi.org/10.1177/14782103231192338

Jokila, S., Filippou, K., Sirva, E., & Laiho, A. (2023). Maintaining and Mobilizing Network Capital: Exchange Students’ Friendships During the Covid-19 Pandemic. In T. Mammadova (Ed.), Academic Mobility through the Lens of Language and Identity, Global Pandemics, and Distance Internationalization Multidisciplinary Perspectives (Chapter 12 pp. 145–155). Routledge: London. https://doi.org/10.4324/9781003366942-15

Jokila, S., Filippou, K. & Jolkkonen, A. (2023). Vastuuta ja vapautta: Kansainvälisten yliopisto-opiskelijoiden uudelleen muotoutuva opiskeluarki COVID-19-pandemian alussa [Responsibility and freedom: International university students re-arranging their everyday lives at the beginning of the COVID-19 pandemic]. Kasvatus [The Finnish Journal of Education], 54, 74–87. https://doi.org/10.33348/kvt.130125

Kalalahti, M. & Nori, H. (2023). Lääketieteen opintoihin valikoituminen ja lääkärin ammatin periytyminen.   Koulutus ja yhteiskuntaluokka: Kasvatussosiologian vuosikirja 4, 29–49.

Kirjavainen, A. & Nori, H. (2023). Olosuhteisiin nähden tyytyväinen. Luonnontieteiden väitöskirjatutkijoiden kokemuksia ohjauksesta, rahoituksesta, yhteisöön kiinnittymisestä ja stressistä. Yliopistopedagogiikka 30(3).

Murtonen, M. (2023). Developing higher education pedagogy as a pioneer. In N. Rao, I. M. Kinchin & A. Hosein (Eds.), Narratives of Academics’ Personal Journeys in Contested Spaces. Leadership Identity in Learning and Teaching in Higher Education. Bloomsbury Publications.

Murtonen, M., Aldahdouh, T., Nguyen, T., Riekkinen, J., Vilppu, H. & Vermunt, J. D. (In press). Importance of regulation and the quality of teacher learning in student-centred teaching. Teacher Development.

Myllykoski-Laine, S., Postareff, L., Murtonen, M., & Vilppu, H. (2023). Building a framework of a supportive pedagogical culture for teaching and pedagogical development in higher education. Higher Education, 85, 937-955. https://doi.org/10.1007/s10734-022-00873-1

Myllykoski-Laine, S., Murtonen, M. & Postareff, L. (In press.) Korkeakoulupedagogiikan kehittäjien käsityksiä yhteisöllisyydestä pedagogisen kehittymisen kontekstissa. Kasvatus.

Myllykoski-Laine, S., Vilppu, H., Postareff., L. & Murtonen, M. 2023. (In press). Exploring the variation of educational developers’ teaching-related perceptions in higher education. International Journal for Academic Development. Accepted.

Mäki, M. & Nori, H. (2023). "Se oli jotenki jäsentymätön, iso kokonaisuus" Väitöskirjatutkijoiden näkemyksiä ja kokemuksia tohtorikoulutuksesta kulttuurien tutkimuksen alalla. Kulttuurien tutkimuksen pedagogiikka, Ethnos-toimite 23, 311–360.

Nguyen, T., Vilppu, H., Södervik, I., Murtonen, M. (in press). The effect of a short online pedagogical course on university teachers’ conceptions of learning and engaging students during lectures. Online Learning.

Nori, H., Filippou, K., Murtonen, M., & Vanttaja, M. (Accepted). Fitting in or burning out? Doctoral candidates’ motivations and resources and the demands of academic work. In F. Hallett, Debates in Doctoral Education: Challenges and Opportunities, Routledge.

Nori, H., Isopahkala-Bouret, U. & Vanttaja, M. (2023). ”Oli kyllä ajatuksena, että suorittais sitten sitä töiden ohella loppuun.” Ikuisten opiskelijoiden taustat ja opintojen venymisen syyt. Tiedepolitiikka 48(3), 6–18.

Salmento, H. (2023). Learning and teaching scientific thinking at universities [Doctoral dissertation]. University of Turku. https://www.utupub.fi/handle/10024/175994

Södervik, I., Vilppu, H., Heinonen, N., & Murtonen, M. (In Press). The interaction between professional vision and conceptual change in higher education teaching – self-reports, videos, and eye tracking as study methods. In A. Gegenfurtner & R. Stahnke (Eds.), The interaction between professional vision and conceptual change in higher education teaching.

Vilppu, H., Laakkonen, E., Laine, A., Lähteenmäki, M., Metsäpelto, R-L., Mikkilä-Erdmann, M., & Warinowski, A. (2023). Learning strategies, self-efficacy beliefs and academic achievement of first-year preservice teachers: a person-centred approach. European Journal of Psychology of Education. https://doi.org/10.1007/s10212-023-00729-x

Österholm, E., Iiskala, T., Wuorela, M.-K., Kortekangas-Savolainen, O., & Murtonen, M. (2023). Content Learning in an Interprofessional Environment for Health and Social Care Students: The Role of Learning Activities and Group Work Appraisals. Education Sciences, 13(10),1002. https://doi.org/10.3390/educsci13101002

 

2022

Building a framework of a supportive pedagogical culture for teaching and pedagogical development in higher education.
Myllykoski-Laine, S., Postareff, L., Murtonen, M., & Vilppu, H. (2022). Building a framework of a supportive pedagogical culture for teaching and pedagogical development in higher education. Higher Education (2022). https://doi.org/10.1007/s10734-022-00873-1  

Conditions for a meaningful writing retreat: Time, space, community and transition
Filippou, K., & Plamper, R. (2022). Conditions for a meaningful writing retreat: Time, space, community and transition. Journal of Praxis in Higher Education, 4(1), 56–78. https://doi.org/10.47989/kpdc125

Debunking the myth of high achievers in Finnish primary teacher education: first-year preservice teachers' learning strategies and study success
Vilppu, H., Mankki, V., Lähteenmäki, M., Mikkilä-Erdmann, M., & Warinowski, A.(2022) Debunking the myth of high achievers in Finnish primary teacher education: first-year preservice teachers’ learning strategies and study success, European Journal of Teacher Education, https://doi.org/10.1080/02619768.2022.2047175

Development of university teachers’ professional vision of students’ prior knowledge during a short pedagogical training.
Södervik, I., Vilppu, H., Boshuizen, H., & Murtonen, M. (2022). Development of university teachers’ professional vision of students’ prior knowledge during a short pedagogical training. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 34(1). https://www.isetl.org/ijtlhe/ijtlhe-article-view.php?mid=4229  
 

Digital stories as a tool for learning at work.
Hakanurmi, S. (2022). Digital stories as a tool for learning at work [Doctoral dissertation]. University of Turku. https://www.utupub.fi/handle/10024/154794


Higher Education during Lockdown: Literature Review and Implications on Technology Design
Laato, S., Farooq, A., Vilppu, H., Airola, A., & Murtonen, M. (2022). Higher Education during Lockdown: Literature Review and Implications on Technology Design. Education Research International, vol. 2022, Article ID 7201043, 13 pages. https://doi.org/10.1155/2022/7201043 

Korkeakouluopettajien hätäetäopetukseen liittyvät negatiiviset ja positiiviset kokemukset COVID-19-pandemian aikana
Riekkinen, J., Murtonen, M., Aldahdouh, T., & Nokelainen, P. (2022) Korkeakouluopettajien hätäetäopetukseen liittyvät negatiiviset ja positiiviset kokemukset COVID-19-pandemian aikana. Yliopistopedagogiikka, 2. https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2022/12/22/korkeakouluopettajien-hataetaopetukseen-liittyvat-negatiiviset-ja-positiiviset-kokemukset-covid-19-pandemian-aikana/  

Too stupid for PhD? Doctoral impostor syndrome among Finnish PhD students
Nori, H., & Vanttaja, M. (2022). Too stupid for PhD? Doctoral impostor syndrome among Finnish PhD students, Higher Education, https://doi.org/10.1007/s10734-022-00921-w 

University teachers’ digital stories of sustainable development: A method for learning to teach
Hakanurmi, S., Murtonen, M., & Palonen, T. (2022). University teachers’ digital stories of sustainable development: A method for learning to teach. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja, 23(4), 48–60. https://doi.org/10.54329/akakk.113321 

2021

Case Processing in the Development of Expertise in Life Sciences-What Can Eye Movements Reveal? 
Södervik, I., & Vilppu, H. (2021). Case processing in the development of expertise in life sciences-what can eye movements reveal?. In Devetak, I., Glažar, S.A. (Eds.), Applying Bio-Measurements Methodologies in Science Education Research (pp. 169–183). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-71535-9_9

Digital Stories Representing Agency Enhancement at Work 
Hakanurmi, S., Palonen, T., & Murtonen, M. (2021). Digital Stories Representing Agency Enhancement at Work. Adult Education Quarterly, 71(3), 251–271. https://doi.org/10.1177/0741713621989990 

Heuristics hindering the development of understanding of molecular structures in university level chemistry education: The lewis structure as an example 
Karonen, M., Murtonen, M., Södervik, I., Manninen, M., & Salomäki, M. (2021). Heuristics Hindering the Development of Understanding of Molecular Structures in University Level Chemistry Education: The Lewis Structure as an Example. Education Sciences, 11(6), 258. https://doi.org/10.3390/educsci11060258

”Huijarit” tohtorikoulutuksessa.
Vanttaja, M., & Nori, H. (2021). ”Huijarit” tohtorikoulutuksessa. Psykologia, 56(5), 492–506.  

Kansainvälisten opiskelijoiden kokema tuen tarve pandemian aikana 
Jokila, S., & Filippou, K. (2021). The need for support experienced by international students during a pandemic. Science Policy, 46(4), 21–26. 

On a Level Playing Field? The Effect of Parents’ Education on Master’s Degree Graduates’ Labour Market Success in Finland 
Isopahkala-Bouret, U., & Nori, H. (2021). On a Level Playing Field? The Effect of Parents’ Education on Master’s Degree Graduates’ Labour Market Success in Finland. Advances in Applied Sociology, 11(12), 626–643. https://doi.org/10.4236/aasoci.2021.1112053

Understanding Teacher Education Students’ Research Competence Through Their Conceptions of Theory 
Salmento, H., Murtonen, M., & Kiley, M. (2021). Understanding Teacher Education Students’ Research Competence Through Their Conceptions of Theory. Frontiers in Education, 6, 763803. https://doi.org/10.3389/feduc.2021.763803

University teachers’ digital stories of sustainable development: A method of learning to teach.
Hakanurmi, S., Murtonen, M., & Palonen, T. (2021). University teachers’ digital stories of sustainable development: A method of learning to teach. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 4/2021, 48-60. https://doi.org/10.54329/akakk.113321 

2020

Change in University Pedagogical Culture – The Impact of Increased Pedagogical Training on First Teaching Experiences 
Murtonen, M., & Vilppu, H. (2020). Change in University Pedagogical Culture–The Impact of Increased Pedagogical Training on First Teaching Experiences. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 19(3), 367–383. https://doi.org/10.26803/ijlter.19.3.20 

Digital Technologies and Online Learning in Higher Education (Finland)
Murtonen, M. , Laato, S. , Hakanurmi, S. , Salmento, H. , & Lehtinen, E., (2020). Digital Technologies and Online Learning in Higher Education (Finland). Bloomsbury Education and Childhood Studies. http://dx.doi.org/10.5040/9781350996502.0019 

Doctoral dissertations of UTUPEDA Centre

Salmento, H. (2023). Teaching and Learning Scientific Thinking at Universities (Doctoral dissertation, University of Turku). Turun yliopiston julkaisuja - Annales Universitatis Turkuensis B 650 Humaniora, 50. https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-9534-9.

Hakanurmi, S. (2022). Digital stories as a tool for learning at work (Doctoral dissertation, University of Turku). Turun yliopiston julkaisuja - Annales Universitatis Turkuensis B 594 Humaniora.  https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-9030-6

Lastusaari, M. (2018). Persistence in major in relation to learning approaches – development of a questionnaire for university chemistry students (Doctoral dissertation, University of Turku). Turun yliopiston julkaisuja - Annales Universitatis Turkuensis B 463 Humaniora. https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7450-4

Vilppu, H. (2016). University students’ regulation of learning and text processing – examples from medical and teacher education (Doctoral dissertation, University of Turku). Turun yliopiston julkaisuja - Annales Universitatis Turkuensis B 415 Humaniora. https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-6418-5

UTUPEDA personnel