Viisi eriväristä hahmoa seisoo vierekkäin.

UTUPEDA – yliopistopedagogiikan keskus

Turun yliopistossa toimii UTUPEDA yliopistopedagogiikan keskus. Keskuksessa tehdään monitieteistä yliopistopedagogiikan tutkimusta sekä kehitetään ja tarjotaan tutkimukseen perustuvaa yliopistopedagogista koulutusta.

Keskus tarjoaa yliopistopedagogiikan opetusta suomeksi ja englanniksi sekä asiantuntijapalveluita koko yliopiston opetuksen ja oppimisen tutkimukseen, kehittämiseen ja laadunvarmistukseen.

Keskusta johtaa korkeakoulupedagogiikan professori, jonka vastuulla on monitieteisen yliopistopedagogisen tutkimuksen johtaminen ja kehittäminen Turun yliopistossa sekä tutkimukseen pohjautuvat pedagogisen asiantuntijuuden palvelut.

UTUPEDA ohjausryhmä

Piia Björn (vararehtori), puheenjohtaja
Mari Murtonen (professori), valmistelija
Hanna Nori (yliopistotutkija), sihteeri
Anni Paalumäki (yliopistonlehtori, TuKkk)
Taina Syrjämaa (varadekaani, UTUGS, Hum tdk)
Janne Salminen (varadekaani, Oik.tdk)
Petriina Paturi (varadekaani, LuMat)
Sanna Salanterä (varadekaani, Lääk tdk)
Kati Renvall (yliopistonlehtori, Yhteisk.tdk)
Sari Stenvall-Virtanen (koulutuspäällikkö, Teknillinen tdk)
Jukka Husu (dekaani, Kasv.tdk)
Sofia Saarinen (TYY)
Minna Vuorio-Lehti (opetuksen kehittämispäällikkö KOTO/Opetuki)