UTUPEDA

UTUPEDA – yliopistopedagogiikan keskus

Turun yliopistossa toimii UTUPEDA yliopistopedagogiikan keskus. Keskuksessa tehdään monitieteistä yliopistopedagogiikan tutkimusta sekä kehitetään ja tarjotaan tutkimukseen perustuvaa yliopistopedagogista koulutusta.

Keskus tarjoaa yliopistopedagogiikan opetusta suomeksi ja englanniksi sekä asiantuntijapalveluita koko yliopiston opetuksen ja oppimisen tutkimukseen, kehittämiseen ja laadunvarmistukseen.

Keskusta johtaa korkeakoulupedagogiikan professori, jonka vastuulla on monitieteisen yliopistopedagogisen tutkimuksen johtaminen ja kehittäminen Turun yliopistossa sekä tutkimukseen pohjautuvat pedagogisen asiantuntijuuden palvelut.

UTUPEDA ohjausryhmä

Piia Björn (vararehtori), puheenjohtaja
Mari Murtonen (professori), valmistelija
Hanna Nori (yliopistotutkija), sihteeri
Anni Paalumäki (yliopistonlehtori, TuKkk)
Taina Syrjämaa (varadekaani, UTUGS, Hum tdk)
Janne Salminen (varadekaani, Oik.tdk)
Petriina Paturi (varadekaani, LuMat)
Sanna Salanterä (varadekaani, Lääk tdk)
Kati Renvall (yliopistonlehtori, Yhteisk.tdk)
Sari Stenvall-Virtanen (koulutuspäällikkö, Teknillinen tdk)
Jukka Husu (dekaani, Kasv.tdk)
Sofia Saarinen (TYY)
Minna Vuorio-Lehti (opetuksen kehittämispäällikkö KOTO/Opetuki)

Tieteelliset julkaisut

2022

Conditions for a meaningful writing retreat: Time, space, community and transition
Filippou, K., & Plamper, R. (2022). Conditions for a meaningful writing retreat: Time, space, community and transition. Journal of Praxis in Higher Education, 4(1), 56–78. https://doi.org/10.47989/kpdc125

Debunking the myth of high achievers in Finnish primary teacher education: first-year preservice teachers' learning strategies and study success
Vilppu, H., Mankki, V., Lähteenmäki, M., Mikkilä-Erdmann, M., & Warinowski, A.(2022) Debunking the myth of high achievers in Finnish primary teacher education: first-year preservice teachers’ learning strategies and study success, European Journal of Teacher Education, https://doi.org/10.1080/02619768.2022.2047175

University teachers’ digital stories of sustainable development: A method for learning to teach
Hakanurmi, S., Murtonen, M., & Palonen, T. (2022). University teachers’ digital stories of sustainable development: A method for learning to teach. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja, 23(4), 48–60. https://doi.org/10.54329/akakk.113321 

2021

Case Processing in the Development of Expertise in Life Sciences-What Can Eye Movements Reveal?
Södervik, I., & Vilppu, H. (2021). Case processing in the development of expertise in life sciences-what can eye movements reveal?. In Devetak, I., Glažar, S.A. (Eds.), Applying Bio-Measurements Methodologies in Science Education Research (pp. 169–183). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-71535-9_9

Digital Stories Representing Agency Enhancement at Work 
Hakanurmi, S., Palonen, T., & Murtonen, M. (2021). Digital Stories Representing Agency Enhancement at Work. Adult Education Quarterly, 71(3), 251–271. https://doi.org/10.1177/0741713621989990 

Heuristics hindering the development of understanding of molecular structures in university level chemistry education: The lewis structure as an example
Karonen, M., Murtonen, M., Södervik, I., Manninen, M., & Salomäki, M. (2021). Heuristics Hindering the Development of Understanding of Molecular Structures in University Level Chemistry Education: The Lewis Structure as an Example. Education Sciences, 11(6), 258. https://doi.org/10.3390/educsci11060258

Kansainvälisten opiskelijoiden kokema tuen tarve pandemian aikana 
Jokila, S., & Filippou, K. (2021). The need for support experienced by international students during a pandemic. Science Policy, 46(4), 21–26. 

On a Level Playing Field? The Effect of Parents’ Education on Master’s Degree Graduates’ Labour Market Success in Finland 
Isopahkala-Bouret, U., & Nori, H. (2021). On a Level Playing Field? The Effect of Parents’ Education on Master’s Degree Graduates’ Labour Market Success in Finland. Advances in Applied Sociology, 11(12), 626–643. https://doi.org/10.4236/aasoci.2021.1112053

Understanding Teacher Education Students’ Research Competence Through Their Conceptions of Theory
Salmento, H., Murtonen, M., & Kiley, M. (2021). Understanding Teacher Education Students’ Research Competence Through Their Conceptions of Theory. Frontiers in Education, 6, 763803. https://doi.org/10.3389/feduc.2021.763803

2020

Change in University Pedagogical Culture – The Impact of Increased Pedagogical Training on First Teaching Experiences 
Murtonen, M., & Vilppu, H. (2020). Change in University Pedagogical Culture–The Impact of Increased Pedagogical Training on First Teaching Experiences. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 19(3), 367–383. https://doi.org/10.26803/ijlter.19.3.20 

Digital Technologies and Online Learning in Higher Education (Finland)
Murtonen, M. , Laato, S. , Hakanurmi, S. , Salmento, H. , & Lehtinen, E., (2020). Digital Technologies and Online Learning in Higher Education (Finland). Bloomsbury Education and Childhood Studies. http://dx.doi.org/10.5040/9781350996502.0019 

UTUPEDA henkilöstö