Ville
Salonen
projektityöntekijä, Porin hanketoiminta
väitöskirjatutkija, opettajankoulutuslaitos (Turku)

Ota yhteyttä

+358 29 450 3098
+358 50 407 1679
Assistentinkatu 7
20500
Turku

Julkaisut

Järjestä: