Eini
Haaja
tutkimuspäällikkö, Pan-Eurooppa Instituutti

Ota yhteyttä

+358 29 450 4714
+358 50 446 0085
Rehtorinpellonkatu 3
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

• Kansainvälisten liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen ja pk-yritysten kansainvälistyminen yhteistyössä
• Meriteollisuuden digitalisaatio
kehitys ja kilpailukyky tämeren alueella
• Arktisten alueiden (erityisesti Barentsinmeren alue) avautuvat liiketoimintamahdollisuudet
• Projektisuunnittelu ja -johtaminen (esim. Interreg Baltic Sea Region Programme
EMFF
Business Finland)

Biografia

KTT Eini Haaja toimii tutkimuspäällikkönä Pan-Eurooppa Instituutissa (PEI). Haaja on työskennellyt PEI:ssä vuodesta 2008 lähtien erilaisissa tutkimus-, opetus- ja hallinnollisissa tehtävissä. Hän on erikoistunut kansainväliseen liiketoimintaan ja talouskehitykseen Itämeren ja Barentsinmeren alueilla. Erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat tällä hetkellä pk-yritysten kansainvälistyminen sekä digitalisaatio meri- ja offshore-sektoreilla. Haaja on ollut mukana useissa tutkimusprojekteissa ja julkaissut artikkeleita mm. liiketoiminnan mahdollisuuksista ja riskeistä em. konteksteissa. Viimeisimpänä Haaja on vastannut ECOPRODIGI-projektin hakemusprosessista ja saanut projektille rahoituksen EU:n Itämeri-ohjelmasta. Projekti käynnistyi syksyllä 2017 ja sen kokonaisbudjetti on yli neljä miljoonaa euroa. Projektin tavoitteena on lisätä meriteollisuuden prosessien ekotehokkuutta digitalisaation avulla. Tätä ennen Haaja on työskennellyt mm. DigiPro-projektissa (Tekes) sekä SmartComp-projektissa (EU:n Central Baltic -ohjelma).

Julkaisut

Järjestä: