Elina
Sutela
tohtorikoulutettava (tutkijakoulut), Sosiaalipolitiikka
Väitöskirjatutkija
Tutkimushankkeet: väitöskirjatutkimus, Smartland-hanke, KOHTA-tutkimushanke, CaST-tutkimushanke

Contact

+358 29 450 4843
+358 50 473 9593
Assistentinkatu 7
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Asuntopolitiikka
asuminen
kohtuuhintainen asuminen
kaupunkitutkimus
sosiaalipolitiikka
eriarvoisuus
kaupunkisosiologia

Biografia

Olen väitöskirjatutkija ja tutkin kohtuuhintaisen asumisen kysymyksiä ja asuntopolitiikkaa kaupungeissa. 

Tällä hetkellä työskentelen tohtorikoulutettavana sosiaalitieteiden laitoksellaa, sosiaalipolitiikan oppiaineessa. 

Valmistuin valtiotieteiden maisteriksi sosiaalipolitiikasta vuonna 2016, ja aloitin väitöskirjatutkimuksen alkuvuodesta 2017. Väitöskirjatutkimuksen lisäksi olen työskennellyt projektitutkijana erinäisissä tutkimushankkeissa.

Väitöskirjatutkimuksen lisäksi olen mukana seuraavissa tutkimushankkeissa: Smartland (Suomen Akatemia STN-hanke), KOHTA-tutkimushanke (Turun kaupunkitutkimusohjelma & Länsi-Suomen yleishyödyllinen asuntosäätiö) ja Communities and Students Together (CaST) (Erasmus+). 

Aiemmin olen työskennellyt tutkijana Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksella sekä Turun yliopiston lastenpsykiatrissa.

Opetus

Opetan syksyllä 2021 Lähiöt 2020-luvulla -kurssilla (https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/XSTL1060/25371) 

Olen aiemmin opettanut laadullisia tutkimusmenetelmiä tekstianalyysi-kurssilla. 

Tutkimus

Tutkin väitöskirjassani asumisen kohtuuhintaisuutta suomalaisissa kaupungeissa. Olen kiinnostunut siitä, miten kohtuuhintaisuutta määritellään ja mitataan, millaisia toimia sen edistämiseksi tehdään, ja miltä asumismenot näyttäytyvät tilastoissa eri väestöryhmissä. Lisäksi olen mukana tutkimuksissa, joissa tarkastellaan segregaatiota ja politiikkatoimia sen ehkäisemiseksi kaupungeissa.

Ensimmäinen väitöskirja-artikkelini ("Kohtuuhintaisen asumisen hajanainen kokonaisuus") palkittiin keväällä 2021 vuoden kaupunkikirjoituksena.

Olen tutkinut myös nuorten työmarkkinasiirtymiä ja hyvinvointia sekä työvoimapalveluiden käyttöä. 

Julkaisut

Järjestä:

Kohtuuhintaisen asumisen hajanainen kokonaisuus (2020)

Yhdyskuntasuunnittelu
Elina Sutela, Sampo Ruoppila, Jarkko Rasinkangas, Jutta Juvenius
(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))