Elina
Sutela
tohtorikoulutettava, Sosiaalipolitiikka
tohtorikoulutettava (tutkijakoulut), Sosiaalipolitiikka
Väitöskirjatutkija
Tutkimushankkeet: väitöskirjatutkimus, Smartland-hanke, KOHTA-tutkimushanke, CaST-tutkimushanke

Ota yhteyttä

Assistentinkatu 7
20500
Turku

Biografia

Valmistuin valtiotieteiden maisteriksi sosiaalipolitiikasta vuonna 2016, ja aloitin väitöskirjatutkimuksen alkuvuodesta 2017. Väitöskirjatutkimuksen lisäksi olen työskennellyt projektitutkijana erinäisissä tutkimushankkeissa.

Tällä hetkellä työskentelen tohtorikoulutettavana sosiaalitieteiden laitoksessa, sosiaalipolitiikan oppiaineessa. 

Väitöskirjatutkimuksen lisäksi olen mukana seuraavissa tutkimushankkeissa: Smartland (Suomen Akatemia STN-hanke), KOHTA-tutkimushanke (Turun kaupunkitutkimusohjelma & Länsi-Suomen yleishyödyllinen asuntosäätiö) ja Communities and Students Together (CaST) (Erasmus+). 

Aiemmin olen työskennellyt tutkijana Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksella sekä Turun yliopiston lastenpsykiatrissa.

Opetus

Opetan syksyllä 2021 Lähiöt 2020-luvulla -kurssilla (https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/XSTL1060/25371) 

Olen aiemmin opettanut laadullisia tutkimusmenetelmiä tekstianalyysi-kurssilla. 

Tutkimus

Tutkin väitöskirjassani asumisen kohtuuhintaisuutta suomalaisissa kaupungeissa. Olen kiinnostunut siitä, miten kohtuuhintaisuutta määritellään ja mitataan, millaisia toimia sen edistämiseksi tehdään, ja miltä asumismenot näyttäytyvät tilastoissa eri väestöryhmissä. Lisäksi olen mukana tutkimuksissa, joissa tarkastellaan segregaatiota ja politiikkatoimia sen ehkäisemiseksi kaupungeissa.

Ensimmäinen väitöskirja-artikkelini ("Kohtuuhintaisen asumisen hajanainen kokonaisuus") palkittiin keväällä 2021 vuoden kaupunkikirjoituksena.

Olen tutkinut myös nuorten työmarkkinasiirtymiä ja hyvinvointia sekä työvoimapalveluiden käyttöä. 

Julkaisut

Järjestä: