Elina Sutela profiilikuva
Elina
Sutela
yliopisto-opettaja, sosiaalipolitiikka
väitöskirjatutkija, sosiaalipolitiikka
Sosiaalipolitiikan HOPS-vastaava, VTM
Tutkimushankkeet: väitöskirjatutkimus, Smartland-hanke, KOHTA-tutkimushanke, CaST-tutkimushanke

Contact

+358 29 450 4843
+358 50 473 9593
Assistentinkatu 7
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Asuntopolitiikka
asuminen
kohtuuhintainen asuminen
kaupunkitutkimus
sosiaalipolitiikka
eriarvoisuus
kaupunkisosiologia

Biografia

Työskentelen yliopisto-opettajan sijaisena sosiaalipolitiikan oppiaineessa sosiaalitieteiden laitoksella. Lisäksi teen väitöskirjaa asumisen kohtuuhintaisuuteen ja kaupunkien asuntopolitiikkaan liittyen.

Valmistuin valtiotieteiden maisteriksi sosiaalipolitiikasta vuonna 2016, ja aloitin väitöskirjatutkimuksen syksyllä 2017. Väitöskirjatutkimuksen lisäksi olen työskennellyt projektitutkijana erinäisissä tutkimushankkeissa, kuten Smartland (Suomen Akatemia STN-hanke), KOHTA-tutkimushanke (Turun kaupunkitutkimusohjelma & Länsi-Suomen yleishyödyllinen asuntosäätiö) ja Communities and Students Together (CaST) (Erasmus+). 

Aiemmin olen työskennellyt tutkijana Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksella sekä Turun yliopiston lastenpsykiatrissa.

Opetus

Keväällä 2023 opetan seuraavilla kursseilla:

  • Suomalaisen hyvinvointivaltion erityispiirteet SOST0058
  • Kandidaatin seminaari ja tutkielma


Olen myös sosiaalipolitiikan HOPS-vastaava.

Tutkimus

Tutkin väitöskirjassani asumisen kohtuuhintaisuutta ja asumiseen liittyviä eriarvoisuuksia suomalaisissa kaupungeissa. Olen kiinnostunut siitä, miten kohtuuhintaisuutta määritellään ja mitataan, millaisia toimia sen edistämiseksi tehdään, ja miltä asumismenot näyttäytyvät tilastoissa eri väestöryhmissä.

Ensimmäinen väitöskirja-artikkelini ("Kohtuuhintaisen asumisen hajanainen kokonaisuus") palkittiin keväällä 2021 vuoden kaupunkikirjoituksena.

Olen tutkinut myös nuorten työmarkkinasiirtymiä ja hyvinvointia sekä työvoimapalveluiden käyttöä. 

Julkaisut

Järjestä:

Kohtuuhintaisen asumisen hajanainen kokonaisuus (2020)

Yhdyskuntasuunnittelu
Elina Sutela, Sampo Ruoppila, Jarkko Rasinkangas, Jutta Juvenius
(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))