Jan
Löfström
professori, opettajankoulutuslaitos (Turku)
Professor

Ota yhteyttä

+358 29 450 4755
+358 50 478 4021

Asiantuntijuusalueet

Historiallis-yhteiskunnallinen kasvatus
historian didaktiikka
yhteiskunnallisten aineiden didaktiikka
interkulttuurinen kasvatus
moraalikasvatus
talouskasvatus
opettajankoulutus
historian käyttö
historiatietoisuus
historialliset hyvitykset

Biografia

Historiallis-yhteiskunnallisen kasvatuksen professori, Turun yliopisto, 2022–

Historian didaktiikan vieraileva professori, Linnéyliopisto, 2020–2022

Historiallis-yhteiskunnallisen kasvatuksen apulaisprofessori, Turun yliopisto, 2019–2022

Historian ja yhteiskunnallisten aineiden didaktiikan yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto, 1999–2019

Yhteiskunnallis-historiallisen kasvatuksen dosentti, Turun yliopisto, 2014

Historiallisen antropologian dosentti, Jyväskylän yliopisto, 2000

PhD (in Sociology), Essexin yliopisto, 1994

Akateeminen toiminta ja julkaisut vuosilta 2000–2019, ks. ORCID 0000-0003-0995-3265

Tutkimus

Tutkimusaiheeni liittyvät eri tavoin historiallis-yhteiskunnallisen tiedon rakentumisen, vastaanoton, käytön ja merkityksen teemoihin. Opettajankoulutuksen kontektissa tämä alue on historian ja yhteiskunnallisten aineiden didaktiikkaa.

Viime vuosina olen tutkinut erityisesti historia- ja moraalitietoisuuden kosketuspintoja. Aihetta käsiteltiin Vetenskaprådetin 2018-2021 rahoittamassa projektissa History in Moral Encounters (johtaja professori Niklas Ammert, Linnéuniversitetet). Tutkimusryhmämme Niklas Ammert, Silvia Edling, Jan Löfström ja Heather Sharp julkaisi lukuisia artikkeleita ja kirjat Niklas Ammert, Silvia Edling, Jan Löfström & Heather Sharp (2022) Historical and moral consciousness in education: learning ethics for democratic citizenship education. London: Routledge; sekä Niklas Ammert, Silvia Edling, Jan Löfström & Heather Sharp (2023) Att lära från, om och med historia. Historiemedvetande, moral och didaktik. Malmö: Gleerups.

Edellä mainitun projektin pohjalta on syntynyt Vetenskaprådetin 2023–2025 rahoittama kansainvälinen tutkimusverkosto Democracy in the past, the present, and looking to the future: a network on historical, moral, and democratic consciousness in history education, research and policy, jonka ohjausryhmässä ovat Niklas Ammert (pj.), Fredrik Alvén, Silvia Edling, Jan Löfström ja Heather Sharp. 

Vuosina 2022-2023 toimi pohjoismaisella rahoituksella tutkimus-workshopien sarja Educating active and democratic citizens in challenging times: exploring the past, present and future of social studies in the Nordic countries, jonka ohjausryhmänä ovat Jakob Maliks (pj.), Tom Gullberg, Brit Marie Hoveland, Jan Löfström ja David Rosenlund. Workshop-sarjan pohjalta ollaan suunnittelemassa (2024) tutkimusprojektia.

Parhaillaan toimitan dosentti Marko van den Bergin kanssa teosta talous- ja demokratiakasvatuksesta ja kestävästä tulevaisuudesta. 

Parhaillaan (2023–) johdan Suomen osahanketta eurooppalaisessa Yoth and History II -tutkimuksessa, joka toistaa vuonna 1995 tehdyn Youth and History -kyselytutkimuksen, aiheenaan 15-vuotiaiden nuorten suhde historiaan. Suomen osahankkeen tutkimusryhmän jäsenet ovat Jukka Rantala, Tanja Taivalantti, Johanna Norppa ja Najat Ouakrim-Soivio.

Pitkään jatkunut kiinnostuksen kohteeni on ollut vaikean historian käsittely ja historiallisten hyvitysten teema. Olen julkaissut aihepiiristä artikkeleita mm. journaleissa Journal of Curriculum Studies (2014:4) ja Citizenship Studies (2011:1) ja teoksessa Historical justice and history education (toim. Matilda Keynes, Henrik Åström Elmersjö, Daniel Lindmark & Björn Norlin, London: Palgrave) ja toimittanut monitieteisen artikkelikokoelman Voiko historiaa hyvittää? (Helsinki: Gaudeamus, 2012).

Toimin Journal of Social Science Education -journalin (www.jsse.org) toimituskunnassa ja Nordidactica-journalin toimitusneuvostossa.

Julkaisut

Järjestä: