Meri Kytö profiilikuva
Meri
Kytö
yliopistonlehtori, median, musiikin ja taiteen tutkimus
FT, kulttuurisen äänentutkimuksen dosentti

Ota yhteyttä

+358 29 450 2810
+358 50 431 6280
Arcanuminkuja 1
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

äänellinen kulttuuri
äänimaisematutkimus
etnomusikologia
aistietnografia
kaupunkitilan tutkimus

Biografia

Olen filosofian maisteri musiikkitieteestä (TY 2006), filosofian tohtori kulttuurintutkimuksesta (erit. etnomusikologia) (UEF 2013) ja kulttuurisen musiikintutkimuksen (erit. kulttuurisen äänentutkimuksen) dosentti (UEF 2018).

Olen toiminut tutkijana Tampereen, Itä-Suomen, Kööpenhaminan ja Lontoon (Goldsmiths) yliopistoissa. Olen lisäksi luennoinut ja opettanut seuraavissa yliopistoissa: Milano Bicocca, Kööpenhamina, Lund, Goldsmiths, Istanbul Technical, Anadolu, Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble, RMIT Melbourne, SCAD Hongkong, Aalto, Taideyliopisto.

Opetus

Vastaan musiikkitieteen osalta tutkinto-ohjelman aineopinnoista. Lukuvuonna 22-23 opetin kandidaattiseminaaria sekä kursseja "Musiikin ja äänen analyysi" ja "Kulttuurisen äänentutkimuksen perusteet". Luennoin myös kurssilla "Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria tieteenaloina". Vastuuopettajana toimin Kandidaattiseminaarissa sekä aineopintojen kursseilla "Musiikintutkimuksen perusteet", "Musiikin ja äänen analyysi", "Populaarimusiikki", ja syventävissä opinnoissa kursseilla "Musiikin ja äänen analyysi II", "Populaarimusiikin erityiskysymyksiä" ja "Musiikin filosofia, estetiikka ja ääniympäristö". Toimin myös pro gradu- ja väitöskirjaohjaajana.

Tutkimus

Oma tutkimukseni ja asiantuntija-alani on painottunut äänellisen kulttuurin ja (kaupunki)tilan tutkimukseen. Pro graduni tein Iannis Xenakiksen "Kassandrasta", väitöskirjani yksityisen ja yhteisen äänimaiseman risteymistä kaupunkitilassa. Olen tutkinut äänellisiä naapurisuhteita, äänitilan kotoistamista, katumusiikkia, jalkapallolauluja, elokuvaääntä ja sen suunnittelijoita, äänimaisemasäveltämistä, äänellistä etikettiä, mielenosoituksien ja kirjastojen äänimaisemaa, kuuloistutteen käyttöä ja toimijuutta, ja nyt viimeisimpänä taustamusiikkia: jouluisena sesonkina, työhyvinvoinnin kontekstissa sekä aistierityisten kokemana. Teen laadullista tutkimusta, etnografista kenttätyötä, kuuntelukävelen, haastattelen, havainnoin. Pyrin ymmärtämään, miten eri paikoissa ääntä käytetään ja tuotetaan, miten sitä kuunnellaan ja ymmärretään, miten siihen halutaan vaikuttaa ja miten siinä tapahtuviin muutoksiin suhtaudutaan.

Toimin Musiikki-lehden päätoimittajana. Olen myös toimittanut Etnomusikologian vuosikirjaa vuosina 2014–2017, Musiikin suunnan erikoisnumerot Äänimaisematutkimus, Musiikki ja maahanmuutto, Fantasia- scifi- ja pelimusiikki sekä antologiat Sata suomalaista äänimaisemaa, Acoustic Environments in Chance & Five Village Soundscapes ja European Acoustic Heritage. Viimeisin antologia Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat valittiin Tampere University Pressin ”Vuoden kirjaksi”. Aloitin vastikään tanskalaisen Seismograf Peer -lehden toimittajana.

Koordinoin EASAn Sensory media anthropology -verkostoa yhdessä Nina Gronlykke Mollerupin ja Niamh Ni Bhroinin kanssa.

Julkaisut

Järjestä:

Musiikki 1/2024 (2024)

Kytö Meri, Ojanen Mikko
(Toimitustyö tieteelliselle lehdelle, kokoomateokselle tai konferenssijulkaisulle (C2))

Hyvässä seurassa on tulevaisuus (2023)

Musiikki
Ranta-Meyer Tuire, Kytö Meri, Ojanen Mikko
(Kirjoitus tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (B1))

Musiikki 1/2023 (2023)

Musiikki
Ranta-Meyer Tuire, Kytö Meri, Ojanen Mikko
(Toimitustyö tieteelliselle lehdelle, kokoomateokselle tai konferenssijulkaisulle (C2))