Panu Savolainen profiilikuva
Panu
Savolainen
Arkeologia ja Suomen historia
Dr

Ota yhteyttä

Asiantuntijuusalueet

Kaupunkihistoria
arkkitehtuurin historia
historialliset puurakenteet
1700-luku
aistien historia
historiallinen arkeologia
restaurointi
kulttuuriperintö
historiallinen paikkatieto

Biografia

Olen turkulainen arkkitehti ja historiantutkija ja toimin tällä hetkellä tutkijatohtorina Turun yliopiston Suomen historian oppiaineessa. Innostuin historiasta ja kulttuuriperinnöstä teini-iässä asuessani Etelä-Ranskassa vuosina 1995-1997 ja ylioppilastutkinnon (2002) jälkeen aloitin arkkitehtiopinnot. Valmistuin arkitehdiksi Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 2009 ja Filosofian maisteriksi Turun yliopistosta vuonna 2013. Väittelin Turun yliopiston Suomen historian oppiaineesta vuonna 2017. Väitöksen jälkeen olen tutkimuksen ohella keskittynyt myös laajemmalle yleisöille suunnattuun työhön. Yhdessä Otso Kortekankaan kanssa laatimani Kaupunki maailman keskellä - Turun lasten maailmanhistoria julkaistiin (Sigillum) syksyllä 2017 ja keväällä 2019 ilmestyy menneen ja nykyisen yhteyksillä ja eroilla leikittelevä Matkaopas 1700-luvun Turkuun (Sammakko kustannus).

Ennen akateemista tutkijanelämää olen työskennellyt tutkijana Tuusulan museotoimessa, suunnittelijana arkkitehtitoimisto Hedman & Matomäellä, Turun kaupungin asemakaavaharjoittelijana, tutkijana Aboa vetus & Ars Nova -museossa ja arkeologisilla kaivauksilla. Vuodesta 2015 alkaen olen toteuttanut mm. rakennushistoriaselvityksiä, kirjojen graafista suunnittelua ja askarreltavia paperipienoismalleja perustamani Iloinen tiede Oy:n kautta.

Opetus

Opetan Turun yliopistossa museologiaa ja Suomen historiaa sekä Aalto-yliopistossa arkkitehtuurin historiaa. Vastuullani on vuosittain kahdesta neljään luento- tai pienryhmämuotoista kurssia.

Tutkimus

Olen laajalti kiinnostunut uuden ajan alun ja modernin ajan kaupunkihistoriasta, tekstien ja materiaalisen kulttuurin suhteesta, arkkitehtuurin hisoriasta, historiallisesta paikkatiedosta sekä aistien historiasta.

Vuoden 2020 alusta johdan hanketta Keskiajan puurakenusperintö Suomessa: kivikirkkojen kattorakenteet, rakennusprosessi ja rakentamisen innovaatiot, jolle Suomen kulttuurirahasto on myöntänyt rahoituksen alkuvuodesta 2019.

Tutkin tällä hetkellä post doc -hankkeessani 1800-luvun julkisen valon murroksen kokemushistoriaa Suomessa ja erityisesti Turussa Turun kaupunkitutkimusohjelman stipendiaattina. Väitöskirjani Teksteistä rakennettu kaupunki (2017) käsitteli 1700-luvun julkisen ja yksityisen tilan käsitteiden ja käytänteiden historiaa, ja tätä ennen olen tutkinut useita 1500-1900-lukujen ilmiöitä, muun muassa tekstien ja esineiden suhdetta, 1700-luvun asuntokulttuuria, Turun ensimmäisiä puutarhoja, varhaisia topografisia kaupunkikuvauksia, Viipurin vanhaa tuomiokirkkoa, katuvalaistuksen historiaa, turkulaisia 1600- ja 1700-lukujen ruukuntekijöitä sekä asiakirjalähteiden käyttöä rakennusarkeologisessa tutkimuksessa. Tutkimuksen ohessa olen laatinut Aboa Vetus -museon raunioalueen pitkän aikavälin hoitosuunnitelman (2014) sekä useita rakennushistoriaselvityksiä. Arkkitehtiosaston diplomityöni (2009) käsitteli kaupunkiympäristön historiallisen kerroksellisuuden käyttöä yhdyskuntasuunnittelussa.

Julkaisut

Järjestä: