Panu Savolainen profiilikuva
Panu
Savolainen
dosentti, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Apulaisprofessori (Aalto-yliopisto), Dosentti (Turun yliopisto)

Ota yhteyttä

Asiantuntijuusalueet

Kaupunkihistoria
arkkitehtuurin historia
historialliset puurakenteet
1700-luku
aistien historia
historiallinen arkeologia
restaurointi
kulttuuriperintö
historiallinen paikkatieto
keskiajan arkeologia

Biografia

Toimin Aalto-yliopistossa arkkitehtuurin historian ja restauroinnin apulaisprofessorina. Olen myös Turun yliopiston arkkitehtuurin historian dosentti, ja opetan satunnaisesti Turun yliopistossa. 

Innostuin historiasta ja kulttuuriperinnöstä teini-iässä asuessani Etelä-Ranskassa vuosina 1995-1997 ja ylioppilastutkinnon (2002) jälkeen aloitin arkkitehtiopinnot. Valmistuin arkitehdiksi Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 2009 ja Filosofian maisteriksi Turun yliopistosta vuonna 2013. Väittelin Turun yliopiston Suomen historian oppiaineesta vuonna 2017. Vuosien 2017-2019 aikana toimin Turun yliopiston ja Åbo Akademin post doc -tutkijana sekä Turun yliopiston Suomen historian yliopistonlehtorina.

Olen ennen akateemista tutkijanelämää ja sen rinnalla työskennellyt suunnittelevana arkkitehtina ja sekä inventointien, selvitystöiden ja restauroinnin parissa mm. arkkitehtitoimisto Hedman & Matomäellä, arkkitehtitoimisto Livadyssa, Tuusulan kunnalla, Turun kaupungin asemakaavaosastolla, tutkijana Aboa vetus & Ars Nova -museossa sekä useilla arkeologisilla kaivauksilla

Vuodesta 2015 alkaen olen toteuttanut mm. rakennushistoriaselvityksiä, kirjojen graafista suunnittelua ja askarreltavia paperipienoismalleja perustamani Iloinen tiede Oy:n kautta.

Opetus

Opetan Turun yliopistossa satunnaisesti.

Tutkimus

Olen laajalti kiinnostunut uuden ajan alun ja modernin ajan kaupunkihistoriasta, rakennusarkeologiasta, tekstien ja materiaalisen kulttuurin suhteesta, arkkitehtuurin hisoriasta, historiallisesta paikkatiedosta sekä aistien historiasta.

Vuoden 2020 alusta johdan hanketta Keskiajan puurakenusperintö Suomessa: kivikirkkojen kattorakenteet, rakennusprosessi ja rakentamisen innovaatiot, jolle Suomen kulttuurirahasto on myöntänyt rahoituksen alkuvuodesta 2019. 

Julkaisut

Järjestä: