Satu Koivisto profiilikuva
Satu
Koivisto
dosentti, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Academy of Finland Postdoctoral Researcher

Ota yhteyttä

+358 29 450 4508
+358 50 357 0495

Asiantuntijuusalueet

Esihistoriallinen arkeologia
Metsästäjä-kalastaja-keräilijät
Kosteikot
Järvet
Orgaaniset materiaalit
Säilyminen
Sedimentaatio
Ruokavalio ja elinkeinot
Kalastusmenetelmät
Ympäristöarkeologia
Geoarkeologia
Arkeologinen prospektointi

Biografia

Olen kosteikkoympäristöihin erikoistunut arkeologi. Olen tutkinut erityisesti esihistoriallisia kosteikkokohteita ja niiden materiaaleja, kalastuspaikkoja, vettyneitä puuaineistoja ja prospektointimenetelmiä. Tällä hetkellä (2019–2022) työskentelen Turun yliopiston arkeologian oppiaineessa Suomen Akatemian tutkijatohtorina uuden tutkimuksen parissa nimeltä "Kaunista ja katoavaa: Kosteikkojen orgaanisten arkeologisten aineistojen kerrostuminen ja säilyminen". Tässä tutkimuksessa perehdyn Humppilan umpeenkasvaneen Rautajärven rantavyöhykkeelle hautautuneen esihistoriallisen Järvensuo 1 -kohteen (n. 4000–500 eaa.) aineistojen monitieteiseen tutkimukseen ja säilymisolojen monitorointiin.

Tutkimus

Kaunista ja katoavaa: Kosteikkojen orgaanisten arkeologisten aineistojen kerrostuminen ja säilyminen

ABSTRAKTI

Kosteikot ovat uhanalaistuneet kasvavan maankäytön ja ilmastonmuutoksen myötä. Turvemaiden lisääntynyt käyttö maatalouden, metsänkasvatuksen ja turvetuotannon toimenpiteissä vaikuttaa suoraan näihin herkkiin elinympäristöihin, jotka sisältävät monipuolisia luonto- ja kulttuuriarvoja. Pyrin uudessa monitieteisessä tutkimuksessa jatkamaan aikaisempaa työtäni kosteikkokohteiden parissa ja siirtymään uudelle tasolle tavoitteenani kerätä mitattavaa aineistoa kohteiden säilymisasteesta ja tutkimuksellisesta potentiaalista. Kosteikkojen vettyneet hapettomat kerrostumat tarjoavat ainutlaatuiset säilymisolot myös orgaanisille arkeologisille aineistoille, joiden tutkimus lisää merkittävästi mahdollisuuksiamme tehdä päätelmiä muinaisista väestöistä, heidän materiaalisesta kulttuurista, elinkeinoista ja ympäristöoloista. Keskityn uudessa tutkimuksessani umpeenkasvaneen Rautajärven rannalla sijaitsevaan esihistorialliseen Järvensuo 1 -kohteeseen Humppilassa (noin 4000–500 eaa.), jota on alustavasti kaivettu 1980 luvulla, mutta jonka tutkimukset jäivät tuolloin keskeneräisiksi. Umpeenkasvaneen järven maaperän ominaisuuksia mittaamalla (mm. pH, Eh, pohjaveden taso, geokemia, lämpötila) on mahdollista arvioida arkeologisten kerrostumien säilymisastetta ja tutkimuksellisesta potentiaalia. Lisäksi uudet kaivaukset sekä aineistojen monitieteinen tutkimus tulevat tuottamaan uutta tietoa ihmisen toiminnan vaikutuksista, kohteen sedimentaatiohistoriasta ja orgaanisten aineistojen säilymisoloista dynaamisessa järviympäristössä pitkällä aikavälillä. Lisäksi tullaan saamaan lähtöaineistoa samankaltaisissa ympäristöissä sijaitsevien arkeologisten kohteiden säilymisoloista ja siten lisättyä tietoja niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat kriittisimmin näiden herkkien aineistojen tuhoutumisvauhtiin. 

Julkaisut

Järjestä:

The impact of farming on prehistoric culinary practices throughout Northern Europe (2023)

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
Lucquin Alexandre, Robson Harry K., Oras Ester, Lundy Jasmine, Moretti Giulia, González Carretero Lara, Dekker Joannes, Demirci Özge, Dolbunova Ekaterina, McLaughlin T. Rowan, Piezonka Henny, Talbot Helen M., Adamczak Kamil, Czekaj-Zastawny Agnieszka, Groß Daniel, Gumiński Witold, Hartz Sönke, Kabaciński Jacek, Koivisto Satu, Linge Trond Eilev, Meyer Ann-Katrin, Mökkönen Teemu, Philippsen Bente, Piličiauskas Gytis, Visocka Vanda, Kriiska Aivar, Raemaekers Daan, Meadows John, Heron Carl, Craig Oliver E.
(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))