Suvi Rytty profiilikuva
Suvi
Rytty
historia ja arkeologia
FT, tutkijatohtori

Ota yhteyttä

Arcanuminkuja 1
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

1800 - 1900-luvun vaihde
modernisaatio
ruumiillisuuden historia
terveyshistoria
vaihtoehtolääkinnän historia
lääketieteen historia
saksalainen elämänuudistusliike
luonnonmukainen elämäntapa
luonnonparannustapa
vesihoito
vegetarismi
rokotusvastaisuus
Suomen historia

Biografia

Tämänhetkisessä Koneen säätiön rahoittamassa postdoc-tutkimushankkeessani (2023–2026)  Vaihtoehtoinen tie parempaan tulevaisuuteen: Luonnonmukainen elämäntapa Suomessa 1800-luvun jälkipuolelta nykypäivään etsin vastausta kysymykseen, miksi luonnonmukainen elämäntapa on eri aikoina näyttäytynyt tietyille ihmisryhmille ratkaisuna kunkin ajan yhteiskunnallisiin ongelmiin: Aluksi teollistumisen ja kaupungistumisen aiheuttamiin mullistuksiin, 1960-luvulla luonnon saastumiseen ja nykypäivänä ekologiseen kestävyyskriisiin. Vastaus ei löydy yksinomaan luonnon ja kulttuurin välisestä vastakkainasettelusta, vaan luonnolle annetuista kulttuurisista merkityksistä.

Olen väitellyt Turun yliopiston Suomen historian oppiaineesta vuonna 2021 aiheella Ruumiista reformiin. Suomalaiset elämänuudistajat, luonnonmukainen ruumiinmuokkaus ja modernisaation ongelma, 1910–1932. Väitöskirjassani tarkastelin 1900-luvun alun Suomessa vegetarismiin, luonnonparannustapaan, rokotusvastaisuuteen sekä raittius- ja alastomuusaatteisiin perustunutta luonnonmukaista ruumiinmuokkausta sekä sitä harjoittaneita suomalaisia elämänuudistajia.

Olen toiminut projektitutkijana useissa tutkimushankkeissa. Vuosina 2022–2023 työskentelin Suomen Akatemian rahoittamassa Humans and Ticks in the Anthropocene -hankkeessa (UEF, ÅA, UTU), joka tutkii ihmisen ja puutiaisten välistä suhdetta historian, kulttuurin ja yhteiskunnan näkökulmasta. Oma tutkimukseni käsitteli punkkitautien (TBE ja Lymen borrelioosi) sosiaalista rakentumista lehdistössä 1950-luvulta nykypäivään.

Vuosina 2018–2021 työskentelin Emil Aaltosen säätiön rahoittamassa tutkimushankkeessa Terveys, tieto ja asiantuntijuus: vaihtoehtohoitoihin ja rokotteisiin liittyvä lääketiedekriittisyys 1900-luvun alusta nykypäivään (TAU, UTU). Sosiologista ja historiantutkimusta yhdistävä hanke pyrki vastaamaan ajankohtaiseen tieteelliseen ja yhteiskunnalliseen tarpeeseen ymmärtää vaihtoehtohoitojen käyttöä ja rokotekriittisyyttä, sekä niihin liittyvää koululääketieteen kritiikkiä.

Vuonna 2013 työskentelin Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa Religion, Politics, and Nationalism: The Vatican's Foreign Policy and Nationalistic Tensions in Inter-War Europe (TAU). Oma tutkimukseni käsitteli kardinaali van Rossumin kiinnostusta katoliseen käännytystyöhön 1920-luvun Suomessa.

Tätä ennen toimin kahteen otteeseen Turun yliopiston Suomen historian oppiaineen neuvonta-assistenttina sekä koordinaattorina Turun yliopiston monitieteisessä Asklepios: ihminen, terveys ja kulttuuri -opintokokonaisuudessa. Olen suorittanut asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon sekä museologian perus- ja aineopinnot, ja minulla on myös jonkin verran työkokemusta museo- ja arkistoalalta.

Opetus

Tutkimusaiheisiini liittyen olen pitänyt useita luentoja sekä Turun yliopistossa että sen ulkopuolella erilaisissa yleisötapahtumissa. Itä-Suomen yliopistossa olen antanut myös pienryhmäopetusta.

Tutkimus

Tutkimuksellisiin kiinnostuksen kohteisiini kuuluvat lääketieteen ja terveyshistoria, erityisesti vaihtoehtolääkinnän historia. Olen perehtynyt 1800–1900 luvun vaihteen eurooppalaiseen luonnonmukaisen elämäntavan ideologiaan ja siihen liittyen myös vegetarismin ja rokotusvastaisuuden historiaan.

Julkaisut

Järjestä:

Sananen aurinkokylvyistä (2017)

Lastuja Suomen historiasta: Turun yliopiston Suomen historian oppiaineen blogi
Suvi Rytty
(Yleistajuinen artikkeli tai blogikirjoitus (E1))