Veera Niemi profiilikuva
Veera
Niemi
projektitutkija, sosiaalityö
Segregaation ja asunnottomuuden vastainen asumissosiaalinen työ haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten asumis- ja palvelupoluilla (SEGRA) 2021-2023

Contact

+358 29 450 3110
+358 50 476 1392
Assistentinkatu 7
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

asunnottomuus
sosiaalityö
lastensuojelu

Biografia

Olen työskennellyt yliopisto-opettajana ja väitöskirjatutkijana Turun yliopiston Sosiaalitieteiden laitoksella vuosina 2011-2015 ja uudelleen 2/2021 alkaen. Välillä työskentelin lastensuojelun sosiaalityöntekijänä ja esimiehenä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymässä (Järvenpään toimipiste). Olen työskennellyt sosiaalityöntekijä myös terveydenhuollossa (TYKS) ja kuntoutuksessa (Kuntoutuskeskus Petrea). 1/2022-12/2023 viimeistelen väitöskirjaani projektitutkijana Tampereen yliopiston, Turun yliopiston ja Y-säätiön yhteisessä SEGRA-hankkeessa Turun osahankkeen tutkijana. Vuonna 2022 kuulun myös Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitoksen Kulttuurin ja vuorovaikutuksen tutkimuksen verkoston (KULTVA) ohjausryhmään sekä Sosiaalityön yliopistokoulutuksen verkoston (Sosnet) kansainväliseen työryhmään.

Opetus

Vuosina 2022 ja 2023 työskentelen tutkimustehtävissä ja osallistun näin ollen opetustehtäviin vain satunnaisesti.

Syyslukukaudella 2021 opetin 20% työajasta Soteakatemiassa, ensisijaisesti rakenteilla olevan systeemistä työotetta käsittelevän MOOC-kurssin koordinoinnin tehtävissä. Lisäksi toimin sosiaalityön harjoitusten ohjaajana määrällisten tutkimusmenetelmien kursseilla (aineopinnot), toisena opettajana aine- ja syventävien opintojen käytännön harjoittelun kursseilla sekä sosiaalityöhön liittyvän Åbo Akademi -yhteistyön yhteyshenkilönä.

Kevätlukukaudella 2021 toimin toisena vastuuopettajana kurssilla Sosiaalityön arvot ja etiikka (aineopinnot) ja ryhmänohjaajana moniammatillisuutta käsittelevillä kursseilla: sosiaalityön, psykologian ja logopedian yhteinen moniammatillinen klinikka I (syventävät opinnot) sekä Monelle - moniammatillinen osaaminen hoidossa, kuntoutuksessa ja opetuksessa (syventävät opinnot). 

Työskennellessäni yliopisto-opettajana aiemmin vuosina 2011-2015 opetustehtäväni painottuivat tutkimusmenetelmien ja erityisesti laadullisten menetelmien opetukseen sekä kandidaatin tutkielmien ohjaukseen.

Tutkimus

Työstän asunnottomuutta käsittelevää artikkeliväitöskirjaa. Ensimmäiset julkaisuni lähestyivät asunnottomuuden ilmiötä rekisteritutkimuksen kautta. Yhteistyössä Kelan tutkimusosaston kanssa julkaistussa artikkelissa (Niemi & Ahola 2017) analysoimme rekisteriaineistoa, joka oli muodostettu yhdistämällä Helsingin sosiaalitoimen toimeentulotukirekisteri ja Kelan etuusrekisteri. Aineisto mahdollisti nuorten aikuisten asunnottomien toimeentulotuen saajien asumismuotojen vaihtelun seuraamisen kolmen vuoden aikana sekä asunnottomuuden yhteyksien tarkastelun suhteessa mm. työllisyyteen, psyykkiseen sairastavuuteen ja koulutukseen. Osana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raporttia (Kauppinen ym. 2015) analysoin kysymystä asunnottomuuden tavoittamisesta väestötietojärjestelmän muuttujien avulla sekä kuvasin asunnottomuuden alueellista jakautumista ja asunnottomien sosiaalista profiilia. 

Tällä hetkellä työstän analyysia asunnottomuutta käsittelevistä kansainvälisistä systemaattisista kirjallisuuskatsauksista tarkastellen erityisesti näiden nopeaa yleistymistä sekä sosiaali-, terveys- ja poikkitieteellisten näkökulmien painottumista. Tämä artikkelini voitti European Network for Housing Research -konferenssissa 9/2021 Bengt Turner -kilpailun toisen runner up -sijan.

Vuodet 2022 ja 2023 työstän SEGRA-hankkeessa kahta viimeistä väitöskirja-artikkeliani, joissa tarkastellaan asunnottomien asumis- ja palvelupolkuja useita sosiaali-, terveys- ja koulutuspalvelujen asiakasrekistereitä yhdistävillä määrällisillä aineistoilla.

Julkaisut

Järjestä:

SosEtiikka-vlogi (2023)

Niemi Veera, Sudenkaarne Tiia
(Audiovisuaalinen aineisto (I1))