Hammaslääketieteen pätevyyskuulustelut

EU/ETA-maiden ulkopuolella hammaslääkärin tutkinnon suorittaneiden kuulusteluohjeet ja kuulustelujen ajankohdat Turun yliopistossa.

Turussa ei järjestetä pätevyyskuulusteluja lukuvuosina 2022-2024. Kuulusteluista vastaa Helsingin yliopisto.

https://www.helsinki.fi/fi/laaketieteellinen-tiedekunta/tutkimus/tieteenalat/suu-ja-leukasairauksien-osasto ”Pätevyyskuulustelut”.

 

EU/ETA-alueen ulkopuolella valmistuneiden hammaslääkärien pätevyyskuulusteluihin valmentava koulutus

EU/ETA-valtioiden ulkopuolella koulutettujen hammaslääkärien työskenteleminen hammaslääkärinä Suomessa edellyttää Valviran myöntämää ammatinharjoittamisoikeutta (*). Koulutus tarjoaa tähän pätevöitymisprosessiin valmentavaa koulutusta, joka ei johda tutkintoon.

Koulutukseen valituilta odotetaan vahvaa sitoutumista koulutukseen, jonka suorittaminen vaatii läsnäoloa opetuksessa (sovitut loma-ajat pois lukien). Koulutuksen aloittamisajankohtaa ei ole mahdollista siirtää. Koulutuspaikkakunnalla asuminen on suositeltavaa.

Koulutuksen kuvaus

Koulutus alkaa: elokuussa 2023
Paikka: Hammaslääketieteen laitos (Turun yliopisto) ja Kuopio (Itä-Suomen yliopisto)
Opetuskieli: suomi
Opetusaika: päiväopetus (ma-pe klo 8–16)
Opetustapa: lähiopetus, etäopetus
Opiskelumuoto: ohjattu opiskelu, itsenäinen opiskelu
Suunniteltu kesto: 10 kk (08/2023–05/2024)
Maksullinen: Ei

Tavoitteet

Koulutus valmentaa antamaan perusvalmiudet, jota vaaditaan hammaslääkäriltä suomalaisessa yhteiskunnassa. Koulutus noudattaa ennalta suunniteltua aikataulua, koska opetus on integroitu perustutkinto-opiskelijoiden lukujärjestykseen. Koulutus sisältää luentoja, seminaareja ja harjoitustöitä. OSAAMISTAVOITTEET

Koulutuksen sisältö
  • Koulutus muodostuu ammatillisista sisällöistä ja niihin integroidusta suomen kielen opetuksesta.
  • Koulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat sekä hammaslääketieteen että suomen kielen asiantuntijat.
  • Lähipäivien lisäksi koulutukseen kuuluu verkko-opiskelua ja muuta itsenäistä työskentelyä.
  • Koulutuksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää annettujen tehtävien tekemistä sekä muutoinkin aktiivista ja itsenäistä työskentelyä.
Kohderyhmä

EU/ETA-alueen ulkopuolelta valmistuneet hammaslääkärit.

Etukäteisvaatimukset
  • Vähintään kolmen kuukauden hammaslääkäriharjoittelu julkisen terveydenhuollon toimintayksikössä (*)
  • Riittävä kielitaito. Valtiohallinnon kielitutkinnosta vaaditaan vähintään tyydyttävä taitotaso kaikilta osa-alueilta ja yleisestä kielitutkinnosta vähintään keskitason tutkinto (YKI3 /EVK B1) kaikilta osa-alueilta. Yleisen kielitutkinnon todistuksessa kaikki arvioitavat osa-alueet pitää olla samassa todistuksessa vähintään 3 arvoiset (*)
  • Vähintään yksi hyväksytysti suoritettu teoriakuulustelu (*)

* Hammaslääkärit - Valvira

Hakuaika ja valintaprosessi

Hakuaika koulutukseen on 1. – 31.3.2023.
 

https://www.helsinki.fi/fi/laaketieteellinen-tiedekunta/tutkimus/tieteenalat/suu-ja-leukasairauksien-osasto  ”Pätevyyskuulusteluihin valmentava koulutus”

Koulutuksen kustannukset

Koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa ja on osallistujille maksuton. Osallistujat vastaavat itse matka- ja majoituskuluistaan.

Lisätietoja

Poikkeustilanteissa (esim. koronapandemian vuoksi) Turun yliopiston ohjeiden mukaisesti koulutuksen aloitusta voidaan myös siirtää, jättää kokonaan toteuttamatta tai muuttaa koulutuksen toteutustapaa.