UNICOM banneri

Uniting Companies and International University Talents -hanke

UNITING COMPANIES AND INTERNATIONAL UNIVERSITY TALENTS on ESR-rahoitteinen hanke, joka toteutetaan 1.3.2021-30.6.2023. Hanke on osa Kokka kohti Suomea - Kansainvälisistä osaajista kasvua ja kilpailukykyä kasvukeskuksiin -kokonaisuutta, jonka tavoitteena on turvata yritysten kasvua edistämällä kansainvälisten osaajien sijoittumista Suomen työmarkkinoille. UNICOM-hanke toteuttaa työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön koordinoimaa Talent Boost -toimenpideohjelmaa. Turun yliopisto toimii hankkeen päätoteuttajana ja hanke toteutetaan yhteistyössä Åbo Akademin ja Turku Science Park Oy:n kanssa.

Toinen hakukierros Varsinais-Suomessa asuvien Turun yliopiston ja Åbo Akademin kansainvälisten väitöskirjatutkijoiden ja tutkijatohtorien UNICOM-hankkeen yritystyöskentelyjaksojen oli auki 31.1.-21.2.2023. Kuule viime hakukierroksen osallistujilta heidän kokemuksistaan: BCB Medical, Comptek Solutions, CYF Digital, Deltamarin ja Hidex.

UNICOM-hanke vastaa varsinaissuomalaisten yritysten osaajapulaan valituilla kärkialoilla: Tech, Health, Clean. Hanke lisää alueen työmarkkinoiden avoimuutta ja houkuttelevuutta alueella jo asuville korkeakoulutetuille kansainvälisille osaajille. Alueen kasvavien ja rekrytoivien yritysten tarpeissa on noussut esiin mm. tutkimus-, tuotekehitys- ja liiketoimintaosaamisen puute erityisesti seuraavilla aloilla: robotiikka ja automaatio, sähköinen liikkuminen ja akkuteknologia, diagnostiikka ja biotieteet sekä ICT. Näihin tarpeisiin vastaa parhaiten tällä hetkellä alihyödynnetty kansainvälisten väitöskirjatutkijoiden ja tutkijatohtoreiden kohderyhmä sekä kansainväliset maisteriopiskelijat.

UNICOM-hankkeen toimenpiteitä pilotoidaan ja kehitetään yhdessä hankkeeseen jo hakuvaiheessa sitoutuneiden kummiyritysten kanssa. Toimenpiteet on jaettu kolmeen työpakettiin:

  • yritystyöskentelyjaksot kansainvälisille väitöskirjatutkijoille ja tutkijatohtoreille
  • kansainvälisten osaajien työelämävalmiuksia kehittävät valmennukset
  • yrityskampanjat ja yritysten tukipalvelut.

UNICOM-hankkeen konsortio on koottu yritystarpeiden perusteella tarvelähtöisesti. Hankkeen yrityspalveluista vastaa alueen Talent Hubin koordinaatioroolissakin yhdessä Turun kaupungin kanssa toimiva elinkeinoyhtiö Turku Science Park Oy. Kv-osaajapalveluista hankkeessa vastaa Turun yliopisto ja Åbo Akademi (kehittämis-, tutkijaura- ja työelämäpalvelut). Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat Turun kaupungin lisäksi Salon seudun elinkeinoyhtiö Yrityssalo Oy, Varsinais-Suomen TE-palvelut/EURES, Turun Kauppakamari ja kärkialojen pk-yrityksiä Varsinais-Suomen alueelta.

Lisätietoja työpaketeista hankkeen englanninkielisiltä sivuilta sekä Career in Southwest Finland sivustolta.