Photo taken from a boat showing blue sea in front, a rocky island behind it and furthest away, the forest like silhouette of the Örö island with a grey watchtower pointing up in the middle.

BLUE-C -hanke kartoittanut parhaita matkailun käytänteitä eri hankemaissa

22.08.2022

Ensimmäisen puolivuotisjakson aikana ovat BLUE-C -hankkeen partnerit eri maissa haastatelleet matkailuyrittäjiä ja -asiantuntijoita kuullakseen heidän kokemuksiaan rannikkoseutujen matkailun haasteista, mahdollisuuksista sekä tarpeista. Partnerit ovat myös eri lähteistä kartoittaneet parhaita käytänteitä ja matkailun kehitystyötä ohjaavia ja/tai rajaavia tekijöitä. Työn tulokset hyödynnetään hankkeen tulevissa oppimateriaaleissa ja verkostotoiminnassa. BLUE-C on Erasmus+-ohjelmasta rahoitusta saava kansainvälinen kehittämishanke.

4 people around a table in a meeting.

 

Erasmus+-rahoitteisessa BLUE-C -matkailunkehittämishankkeessa on ensimmäisen puolen vuoden aikana kartoitettu eri partnerimaitten mukana olevien rannikkoseutujen matkailun haasteita, mahdollisuuksia, parhaita käytänteitä sekä tarpeita. Kuuden maan partnerit ovat tahoillaan järjestäneet asiantuntijoista koostuvien idearyhmien (focus group) kokouksia, esitelleet heille hanketta ja saaneet vastineeksi runsain mitoin tietoa ja kokemuksia matkailuyrittämisestä. Mukana olevien alueitten olosuhteet poikkeavat toisistaan ja edessä onkin mielenkiintoinen tehtävä löytää hedelmällisimmät käytänteet ja ideat, joilla voitaisiin kansainvälisessä yhteistyössä antaa puhtia niin Espanjan, Hollannin ja Irlannin kuin Kreikan, Maltan ja Suomenkin rannikkoseutujen kestävälle matkailulle.

Blue-C -hankkeessa kansainvälisessä yhteistyössä luodaan uusi oppimisalusta materiaaleineen ja suosituksineen. Tavoitteena on myös, että lisääntynyt alueellinen ja kansainvälinen kanssakäyminen poikisivat jatkossa muutakin, esimerkiksi uusia lähestymistapoja pienyrittäjien toimintaan, lisääntyneen synergian tuomia etuja tai jopa uusia työpaikkoja. Hankkeen avulla voidaan entisestään vahvistaa kestävän kehityksen mukaista matkailutoimintaa herkällä merialueellamme.

Blue-C -hanke alkoi vuoden 2022 alussa ja jatkuu aina vuoden 2023 loppuun. Irlantilainen Inishoven Development Partnership (IDP) toimii sen vetäjänä. Muita partnereita ovat Eurodimensions (Malta), Eolas S.L. (Espanja), Stichting Business Development Friesland (Hollanti) ja Aintek Symvouloi Epicheiriseon Efarmoges Ypsilis Technologias Ekpaidefsi Anonymi Etaireia Kreikasta. Hankkeen edistymistä voi seurata mm. Facebookissa: @BLUECeurope, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen sosiaalisen median kanavissa @UniTurkuMKK tai kotisivuilla www.utu.fi/cms.

Luotu 22.08.2022 | Muokattu 22.08.2022

Lisätietoja

Kirsi Laitio  kirsi.laitio(@)utu.fi

Sari Nyroos  sari.nyroos(@)utu.fiBlue-C project logo

EU flag and text EU:n osarahoittama