Yhteinen ääni

Yhteinen ääni on Sote-akatemian monialainen podcast, jossa keskustellaan sote-, kasvatus-, ja opetusalojen sekä hyvinvoinnin teemoista.

Yhteinen ääni on Turun yliopiston monialainen podcast. Jaksoja tuottaa Sote-akatemia: www.utu.fi/sote

Suurin osa jaksoista on osana opetusta Sote-akatemian opintojaksoilla. Tekstivastineet löytyvät Dialogiblogista: blogit.utu.fi/soteakatemia