Career Writing: workshop / työpaja

Aika

7.6.2024 klo 10.00 - 13.00
Kaksikielinen Career Writing -työpaja oman uraidentieetin vahvistamiseksi / Bilingual Career Writing workshop for supporting career identity formation

Suomeksi:
Career Writing on oman urapolun hahmottamiseen käytetty uraohjausmenetelmä, joka liittyy itsereflektioon ja niihin tarinoihin, joita kerrot itsestäsi muille. Työpaja on suunnattu kaikkien alojen ja vaiheiden opiskelijoille. Sinulla ei tarvitse olla mitään tiettyä urapolkua mielessäsi, ja voit osallistua myös, jos sinulla on selkeä tavoite omalle työelämällesi.

Career Writing työpajassa saat mahdollisuuden ohjattuun syväsukellukseen omiin ajatuksiisi itsestäsi, siihen, miten olet muovautunut siksi henkilöksi joka olet, sekä siihen, millainen tuleva urapolkusi voisi olla. Työpaja koostuu ohjatuista kirjoitussessioista, pienryhmäkeskusteluista ja teoriaosuudesta, jossa käsitellään tämän päivän työelämän vaatimuksia itsetuntemuksesta ja siitä, mitä haluamme.

Työpaja on monikielinen. Kirjoittaminen tapahtuu omalla äidinkielelläsi, mutta ryhmäkeskusteluja voidaan käydä myös englanniksi. Ohjeistus annetaan suomeksi ja englanniksi. Kirjoitusvälineitä (kyniä ja paperia) on saatavilla työpajassa (et tarvitse tietokonetta) mutta voit ottaa mukaasi myös oman kynän ja muistikirjan.

ILMOITTAUDU VIIMEISTÄÄN keskiviikkona 5.6.2024. Paikkoja rajoitetusti.
Aika: 7.6. klo 10.00-13
Paikka: Arcanum A270

Työpajan ohjaavat uraohjaajat Lotta Metsärinne ja Anna Lagerroos, Rekry


In English:
Career Writing is a career counselling method for identifying you own career path. It is closely linked to working on your self-reflection and the stories that you tell about yourself.

In this workshop you will get a chance to a guided dive into your thoughts about yourself, how you have molded into the person you are and what your future career might look like. The workshop consists of prompted writing sessions, discussions in small groups and a theory part on how today's working life requires us to think more deeply on who we are and what we want.

The workshop is multilingual. You will be writing your own texts in your mother tongue but group discussions will be carried out in English and/or Finnish (you do not need to know Finnish in order to attend). Instructions will be given in English and Finnish. Writing materials (pens and paper) are available at the workshop (you don’t need a computer), but you can also bring your own pen and notebook.

REGISTER by June 5 at the latest. Limited spots available.
Time: June 7 at 10:00-13
Place: Arcanum A270

The workshop is facilitated by career counsellors Lotta Metsärinne and Anna Lagerroos, UTU Career Services
Lotta Metsärinne, Uraohjaaja / Career counsellor