HEI LIFE -työpaja asiantuntijoille / HEI LIFE workshop for specialists

Aika

29.11.2022 klo 11.30 - 16.00
(See English below)

HEI LIFE -työpaja asiantuntijoille – korkeakoulut kansainvälisten osaajien työllistymisen edistäjänä

Tervetuloa HEI LIFE -työpajaan!

Työpajassa syvennytään erilaisiin käytännön keinoihin, joilla kansainvälisten osaajien työllistymistä voidaan tukea ja millä korkeakoulut voivat olla osana tässä työssä. Tutustumme käytännönläheisiin esimerkkeihin ja HEI LIFE -hankkeen käytäntöihin, kuten mentorointiin ja yritysyhteistyön. Yhdessä etsimme ratkaisuja, joilla korkeakoulut voivat edistää kansainvälisten osaajien ja työelämän kohtaamista.

Työpaja järjestetään Turussa BioCityssä 29.11. kello 11:30-16:00. Työpajaan ei ole etäosallistumisen mahdollisuutta. Tilaisuus alkaa vapaaehtoisella lounaalla BioCityn Maunossa kello 11:30-12:30, jonka jälkeen työpaja alkaa kello 12:30. Ilmoitathan lomakkeella, osallistutko sekä lounaalle että työpajaan vai vain työpajaan.

Ohjelmassa on
1) Yhteinen lounas (vapaaehtoinen)
2) Fireside chat: mentoroinnin järjestämisen mahdollisuudet ja haasteet
3) Paneelikeskustelu: miten yritykset voidaan saada mukaan toimintoihin?
4) Guided peer groups: kokemukset ja mahdollisuudet tulevaisuudessa
5) Brainstorming -sessio

Työpaja järjestetään pääosin suomeksi. Voit itse käyttää suomea tai englantia.
Työpajaan mahtuu 50 osallistujaa. Etusija annetaan hankkeessa mukana oleville.

Ilmoittautuminen päättyy 21.11.

-----------------------------------------------------------------------------

HEI LIFE workshop for specialists – higher education institutes promoting employment of international talents

Welcome to the HEI LIFE workshop!

The workshop dives into the various practical ways to support the employment of international talents and how universities can play a role in this work. We will learn about practical examples and the practices of the HEI LIFE project, such as mentoring and company collaboration. Together, we brainstorm for solutions that enable universities to promote the meeting of the international talents and working life.

The workshop will be held in BioCity, Turku on 29 November at 11:30-16:00. There is no possibility of remote participation in the workshop. The event will begin with a voluntary lunch at BioCity Mauno from 11:30 to 12:30, followed by the workshop starting at 12:30. Please, inform us, whether you are attending both lunch and workshop or just the workshop.

Program
1) Lunch (voluntary)
2) Fireside chat: opportunities and challenges of organizing mentoring
3) Panel discussion: how can companies be involved in activities?
4) Guided peer groups: experiences and opportunities in the future
5) Brainstorming session

The workshop is mainly organized in Finnish. However, the participant can use both Finnish or English.
The workshop can take max. 50 participants. Priority will be given to those involved in the project.

Registration closes on 21 November.

Lisätietoja

Janna Peltola