Luontoselvitykset -erikoistumisalan sertifiointiin vaadittavat tentit I 2023

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) sertifiointityöryhmä on myöntänyt Turun yliopiston Biologian laitokselle ja biodiversiteettiyksikölle oikeuden vastaanottaa Luontoselvitykset -erikoistumisalan henkilösertifiointiin vaadittavia teoriakokeita. Sertifioinnilla on tarkoitus varmistaa, että luontoselvityksiä tekevillä henkilöillä on riittävästi kokemusta ja tietotaitoa alan tehtäviin. Sertifiointi kuuluu Ympäristönäytteenottajien sertifiointijärjestelmään ja sertifikaatin myöntää Suomen ympäristökeskuksessa toimiva sertifiointiryhmä. Sertifikaatin myöntäminen edellyttää hakijalta riittävää käytännönkokemusta luontoselvittäjän työstä ja näyttökokeen suorittamista.

Teoriakokeita järjestetään vuoden 2023 aikana kahtena lauantaina: 20.3. ja 18.11.

Ilmottauminen tenttiin sulkeutuu viikkoa ennen tenttipäivää. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan vain osallistumismaksu tenttiin (300 € + alv 24%). Kun tentti on suoritettu hyväksytysti, Suomen ympäristökeskus laskuttaa erikseen sertifiointikaudesta perittävän maksun (550 euroa + ALV 24 %).
Sanna Huttunen