Turun yliopisto mukana opetus- ja kasvatusalan Educa-messuilla

Aika

26.1.2024 klo 10.00 - 27.1.2024 klo 17.00
Tervetuloa Turun yliopiston osastolle tutustumaan koulutustarjontaamme sekä opetus- ja kasvatusalan tutkimukseen ja kehittämiseen!

Educa 2024 tapahtuman teemana on "Kohdataan – Opettajat, oppijat, rehtorit, johtajat, vanhemmat". Ajankohtaisessa ja tulevaisuuteen katsovassa ohjelmassa kuullaan ja keskustellaan mm. tekoälyn vaikutuksista opetukseen, someturvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Osana Educan ohjelmaa kuullaan kansainvälinen ohjelmakokonaisuus, jonka aiheina ovat lisäksi tulevaisuuden opetustaidot, kestävä kehitys ja vihreä siirtymä.

Turun yliopiston osastolla 6d10 esittäytyvät:

Kasvatustieteiden tiedekunta: Opettajille tarjottava täydennyskoulutuksemme tähtää ammatilliseen ja akateemiseen osaamisen kehittymiseen sekä työelämän käytäntöjen parantamiseen. Messuilla voit tutustua mm. erillisiin opettajan pätevöittäviin opintoihin, täydennyskoulutus- ja erikoistumiskoulutuksiin (mm. oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä sekä kieli- ja kulttuuritietoinen opetus) sekä ONNI on turvallinen koulu, Right to Belong ja EduRESCUE -hankkeisiin.

Oppimisanalytiikan tutkimusinstituutti TRILA: TRILA tutkii ja kehittää digitaalisia työvälineitä ja materiaaleja opetukseen. Educassa esillä ovat instituutin kehittämä ViLLE-oppimisjärjestelmä, Oppimisen tuen salkut ja ohjelmoinnillisen ajattelun opintopolut sekä Toinen mahdollisuus numerotaitoisuuden oppimiseen -hanke.

Lounais-Suomen LUMA-keskus/Turun yliopiston Tiedekeskus: Tule tutustumaan kouluille suunnattuihin opintoretkiin ja opettajien tueksi tarkoitettuihin materiaaleihin sekä lainalaitteisiin. LUMA-keskus tukee eri luokka-asteiden opettajia erityisesti luonnontieteiden ja matematiikan opetuksessa tarjoamalla materiaaleja, lainattavia välineitä ja yliopistolla järjestettäviä koululuokkien työpajoja.

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta: Tarjoamme jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia, erikoistumisväyliä ja moniammatillisia kokonaisuuksia, joista hyötyvät erityisesti oppilashuollon piirissä toimivat ammattilaiset: sosiaalityöntekijät, lastensuojelun parissa toimivat työntekijät ja mielenterveyspalveluja tuottavat ammattilaiset. Psykonet-verkostomme tuottaa psykologian alan koulutusta perustutkintovaiheesta erikoistumiseen saakka.

Tulevaisuuden tutkimuskeskus: Tervetuloa tutustumaan Tulevaisuusohjauksen opintoihin, uuteen Getting to Know Futures Studies 1 ECTS credit MOOCiin ja muihin koulutuksiimme!

Jatkuva oppiminen ja avoin yliopisto-opetus: Monialaisessa koulutustarjonnassa mm. Kestävän kehityksen, koulutuksen ja kasvatuksen opintokokonaisuus, yliopistopedagogiikan opinnot, Sote-akatemian ja Tekoälyakatemian opinnot.

SIMHE - Education and Guidance Services for Immigrants

Lisäksi Turun yliopiston ja THL:n yhteisen INVEST-hankkeen messuosastolla 6m41 mukana ovat Turun yliopistossa kehitetyt ohjelmat KiVa Koulu® ja Opintokamu® sekä lukutaidon ryhmätesti ALLU.

Messut ovat avoinna pe klo 10 - 19 ja la klo 10 - 17. Maksuton sisäänpääsy. Kävijäksi voi rekisteröityä etukäteen Educan sivuilla.

Lisätietoja

Seppo Piiparinen