URKO - Uralilainen kolmio, Uralic triangulation final seminar

Aika

13.12.2022 klo 13.00 - 16.30
Twitter: BEDLAN_uralic
Lisätietoja: https://bedlan.net/news/

URKO (Uralilainen kolmio, Uralic triangulation) studies human linguistic, genetic and cultural diversity in the Uralic language speaker area. We have launched two online interfaces:
1) Uralic Areal Typology online together with MPI-EVA, uralic.clld.org, which presents a new Uralic typological data (https://benjamins.com/catalog/jul.00002.nor). UraTyp data is part of international Grambank database with over 2500 languages. (Preprint here: https://osf.io/preprints/socarxiv/grh45/)
2) URHIA - Uralic historical atlas, that presents Geographical Database of Uralic Languages collected by BEDLAN team (PhD student in geography, Timo Rantanen) and prof. of Finno-Ugric languages Jussi Ylikoski (https://doi.org/10.1371/journal.pone.0269648). URHIA will also present the Archaeological Artefact Database of Finland, AADA, which includes deion and documentation of Iron Age, Bronze Age and Stone Age archaeological artefacts in Finland (https://doi.org/10.15184/aqy.2021.113)
In the final seminar we will focus on presenting on-going interdisciplinary studies of human (pre)history based on these data sets and expertise within URKO team. URKO work will continue within the new profile area of UTU: Human Diversity.

URKO - Uralilainen kolmio on Suomen Akatemian DigiHum-ohjelman rahoittama hanke, jossa tuotetaan tutkitaan uralilaisten kielten puhuma-alueen ihmisten historiaa. Hankkeessa on tuotettu myös kaksi käyttöliittymää:
1) Uralilaisten kielten typologisen aineiston esittelyyn Uralic Areal Typology on-line. Sen sisältämä UraTyp-aineisto on osa kansainvälistä Grambank-aineistoa, jolla päästään vertailemaan maailman kielten rakenteita.
2) URHIA eli uralilainen historiallinen atlas, jota rakennetaan näyteikkunaksi spatiaaliselle historiallisille aineistoille Suomesta ja pohjoisesta Euraasiasta, eli uralilaisten kielten puhuma-alueesta. Tällä hetkellä siellä on uralilaisten kielten puhuma-alueiden uudet kartat, mutta myös mm. Suomen esinelöydöistä tehty massiivinen tietokanta valokuvineen on siirtymässä sinne. URHIAn kehittäminen on osa Meeli Roosen väitöskirjatyötä.
Loppuseminaarissa esitellään URKO-aineistoista ja URKOn sisällä tehtyjä tutkimuksia. URKOmainen työ tulee jatkumaan TY:n uudessa profilaatiossa Ihmisen monimuotoisuus!

Contact details (firstname.surname@utu.fi)
Project leader: Prof Päivi Onkamo, Dept of Biology https://sites.utu.fi/paleogenetics/en/
PI: Dr Outi Vesakoski, Dept. of Biology/Finno-Ugric Languages, https://www.bedlan.net
PI: Adjunct prof Harri Tolvanen, Department of Geography and Geology

Lisätietoja

Siiri Hyvönen