Väitös (biomateriaalitiede): HLL Saara Sirkiä

HLL Saara Sirkiä esittää väitöskirjansa ”Physicochemical properties and characterization of bioceramics and bioactive glasses for bone repair” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 08.12.2023 klo 12.00 (Turun yliopisto, Dentalia, Arje Scheinin -sali, Lemminkäisenkatu 2, 20520 Turku).

Yleisön on mahdollista osallistua väitökseen myös etäyhteyden kautta: https://echo360.org.uk/section/4108268b-c399-46d1-bd23-8073095fc7e5/public

Vastaväittäjänä toimii professori Juha Tuukkanen (Oulun yliopisto) ja kustoksena professori Pekka Vallittu (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on biomateriaalitiede.

Väitöskirja yliopiston julkaisuarkistossa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-9526-4 (kopioi linkki selaimeen).

***

Tiivistelmä väitöstutkimuksesta:

Kohti tehokkaampia luunkorjausmateriaaleja

Sairaudet ja tapaturmat voivat aiheuttaa luuvaurioita erityisesti ikääntyvässä väestönosassa. Luun kirurgisessa korjauksessa voidaan käyttää sekä potilaan omaa luuta että synteettisiä keinoaineita eli biomateriaaleja. Vaikka biomateriaaleja on kehitetty ja tutkittu laajasti jo pitkän aikaa, niin uusia tutkimustuloksia biomateriaalien ominaisuuksista ja soveltuvuudesta tarvitaan edelleen.

Väitöskirjatyön tavoitteena oli tutkia kemiallisilla ja fysikaalisilla menetelmillä biokeraameja ja bioaktiivisia laseja, joita on jo käytetty luun korjausaineena ja osana kirurgisia implantteja. Lisäksi väitöskirjassa tutkittiin soluviljelmiä hyväksikäyttäen biomateriaalien aikaisemmin tutkimattomia biologisia vaikutuksia.

Tutkimuksessa havaittiin selviä eroja biomateriaalien välillä. Esimerkiksi vielä uuden biomateriaalin, funktionalisoidun kalsiumkarbonaatin havaittiin koeputkiolosuhteissa heikentävän luuta muodostavien osteoblastisolujen elinkykyä. Koeputkiolosuhteissa havaittua ilmiötä selitettiin materiaalin kyvyllä sitoa kasvatusliuoksesta itseensä soluille tärkeitä kalsiumioneja ja proteiineja. Toinen uusi luuntäyteaineena tutkittu materiaali, piioksidipinnoitettu alumiinioksidi, ei puolestaan näyttänyt juurikaan vaikuttavan luusolujen elinkykyyn. Tämä hämmästytti, koska materiaalin koostumuksen olisi pitänyt, liukenevien ionien vuoksi, vaikuttaa myönteisesti luun muodostumiseen.

Tutkija Saara Sirkiä toteaa, että tutkimuksessa saavutetuilla tuloksilla on tärkeä merkitys haettaessa nykyistä tehokkaampia materiaaleja esimerkiksi yksilöllisiin luunkorjausimplantteihin. Turussa tehtävä biomateriaalitutkimus on jo aikaisemmin saattanut laajaan kliiniseen käyttöön ainutlaatuisen kallon luuvaurioiden korjaamisessa käytetyn implanttityypin.

Lisätiedot:
HLL Saara Sirkiä
savisi@utu.fi
Viestintä