Väitös (digitaalinen kulttuuri): FM Anne Holappa

Aika

19.5.2023 klo 12.00 - 16.00
FM Anne Holappa esittää väitöskirjansa ”Minä ja sinä. Kulttuuriset mallit suomalaisessa nettideittailussa” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 19.5.2023 klo 12.00 (Turun yliopisto, Arcanum, Auditorio Aava, Arcanuminkuja 1, Turku).

Väitöskirja yliopiston julkaisuarkistossa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-9207-2 (kopioi linkki selaimeen).

Vastaväittäjänä toimii dosentti Tytti Steel (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Jaakko Suominen (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on digitaalinen kulttuuri.

***
Tiivistelmä väitöstutkimuksesta:

Nettideittailu, eli kumppaninetsintä internetin välityksellä, on nykyään yleisimpiä tapoja löytää elämänkumppani. Tässä tutkimuksessa selvitetään, millaista on nettideittailuun liittyvä kulttuurinen tieto. Tutkimuskohteena on vuonna 2012 kerätty aineisto, jota määrittää suomalaisuus ja heteroseksuaalinen konteksti.

Nettideittailua tarkastellaan kognitiivisen antropologian ja kerronnan näkökulmista. Keskeinen käsite on kulttuurinen malli. Tutkimus edustaa digitaalista kulttuurintutkimusta, joka on avoin useiden eri menetelmien yhdistämiselle.

Analysoinnin pohjalta oli mahdollista hahmotella neljä kulttuurista mallia sille, miten nettideittailu koetaan tai mistä näkökulmasta sitä lähestytään. Kyse on kulttuurisesti jaetusta tiedosta.

Romanttisessa mallissa korostuu ilmaisun romanttinen kuvasto, jossa suuret tunteet eivät olleet häivytettyinä. Malli on suoraan yhteydessä länsimaisen kulttuurin romanttisiin mallitarinoihin, jotka ovat kaikille tuttuja populaarikulttuurin kautta.

Realistisessa mallissa korostuvat arkiset asiat. Tavallisuus, aitous ja kohtuullisuus ovat arvostettuja piirteitä. Realistisen mallin taustalla on normatiiviseen elämäntarinaan liittyvä kulttuurinen skripti: lapsuuden ja nuoruuden jälkeen opiskellaan ja hankitaan ammatti, sen jälkeen on vuorossa kumppanin etsiminen ja perheen perustaminen.

Konseptin pakottamassa mallissa keskeistä on se, kuinka profiilitekstin tekijä omassa ilmaisussaan toistaa sisältöjä, joiden hän kuvittelee kuuluvan kontekstiin.

Myös konseptia haastavassa mallissa olennaista on, että nettideittailun konventiot ovat tuttuja, koska ainoastaan silloin niitä on mahdollisuus haastaa. Tässä mallissa ei noudateta tavanomaista käsikirjoitusta.

Tutkimustulos vahvistaa kulttuurisen mallin käytettävyyden tämäntapaisessa tutkimuksessa. Erityisesti tuloksista esille nousee se, että yhteisen parisuhdetulevaisuuden, meisyyden, kuvittelukyky ei ole geneettistä, vaan historian kuluessa muodostunut tapa esittää asiat itselle ja muille kulttuurisesti hyväksytyllä tavalla.