Väitös (elintarvikekemia): FM Eija Ahonen

Aika

8.3.2024 klo 12.00 - 16.00
FM Eija Ahonen esittää väitöskirjansa ”Lipidirakenteen ja valikoitujen antioksidanttien vaikutus dokosaheksaeenihapon hapettumiseen” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 08.03.2024 klo 12.00 (Turun yliopisto, Dentalia, Arje Scheinin -sali, Lemminkäisenkatu 2, Turku).

Vastaväittäjänä toimii professori Karin Schwarz (Kielin yliopisto, Saksa) ja kustoksena professori Kaisa Linderborg (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on elintarvikekemia.

Väitöskirja yliopiston julkaisuarkistossa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-9617-9

***

Tiivistelmä väitöstutkimuksesta:

Vaikka dokosaheksaeenihapon (DHA) terveyshyödyt tunnetaan, on sen saanti useimmissa länsimaissa suosituksia vähäisempää. Pääasiallisia DHA:n lähteitä ravinnossa ovat rasvainen kala ja ravintolisät. Rakenteensa takia DHA on erittäin herkkä hapettumiselle eli härskiintymiselle. Hapettuminen voi heikentää öljyn aistinvaraista ja ravitsemuksellista laatua sekä turvallisuutta. Lisäksi se rajoittaa DHA:n käyttöä terveysvaikutteisissa elintarvikkeissa, vaikka niiden avulla voitaisiin parantaa väestön DHA:n saantia.

Tässä väitöskirjatyössä etsittiin uusia keinoja parantaa DHA:n säilyvyyttä tutkimalla lipidirakenteen ja mahdollisesti antioksidanttina toimivan dihydrosfingosiinin vaikutusta DHA:n hapettumiseen. Lisäksi tavoitteena oli tutkia DHA:n hapettumisprofiilia, josta on aiemmin ollut saatavilla vähän tutkimustietoa. Tutkimuksessa sovellettiin omiikka-analytiikkaa käyttämällä neste- ja kaasukromatografisia-massaspektrometrisiä menetelmiä haihtuville ja ei-haihtuville hapettumistuotteille, ydinmagneettista resonanssispektroskopiaa, sekä substraatin ja antioksidantin konsentraatioiden seurantaa säilytyskokeen aikana.

Tulokset osoittivat, että triasyyliglyseroli- ja etyyliesterirakenteiden vaikutus DHA:n säilyvyyteen on merkittävä, ja että rakenteet vuorovaikuttavat a-tokoferolin (E-vitamiini) kanssa eri tavoin. Triasyyliglyserolin keskimmäisen, sn-2 paikan, ylivertainen säilyvyys reunapaikkoihin (sn-1 ja sn-3) verrattuna vahvistettiin. Tutkittaessa enantiopuhtaiden triasyyliglyserolien (sn-1/sn-3) hapettumista ensimmäistä kertaa, havaittiin mahdollisia diastereomeerisia vuorovaikutuksia enantiopuhtaan antioksidantin kanssa. Dihydrosfingosiini paransi DHA:n säilyvyyttä yhdessä a-tokoferolin kanssa, mutta tarvitaan vielä lisätutkimusta sen käytettävyyden ja toimintamekanismin ymmärtämiseksi. Työssä esitettyjä menetelmiä ja sen tuloksia voidaan hyödyntää lipidien hapettumisen ja antioksidanttistrategioiden tutkimuksessa, sekä nykyistä paremmin säilyvien DHA-öljyjen kehittämisessä.
Viestintä