Väitös (fysiikka): FM Iiro Ranta

Aika

3.3.2023 klo 12.00 - 16.00
FM Iiro Ranta esittää väitöskirjansa ”MRI-only Radiotherapy Treatment Planning of the Brain” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 3.3.2023 klo 12:00 (Turun yliopistollinen keskussairaala, T-sairaala, Johan Haartman -sali).

Vastaväittäjänä dosentti Juha Nikkinen (Oulun yliopisto) ja kustoksena professori Petriina Paturi (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on fysiikka.

Väitöskirja yliopiston julkaisuarkistossa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-9152-5 (kopioi linkki selaimeen).

***

Tiivistelmä väitöstutkimuksesta:

Yleistajuinen kuvaus väitöstutkimuksen sisallosta: Kuvantamismenetelmien kehitys on mahdollistanut pelkästään magneettikuvauksesta (MK) saatavaan informaatioon perustuen ns. synteettisten tietokonetomografiakuvien (sTT) muodostamisen aivojen alueella. MK-pohjaisten menetelmien avulla on mahdollista luopua kokonaan tietokonetomografiasta (TT) osana sädehoidon suunnitteluketjua ja siirtyä aivojen alueella kokonaan MK-pohjaiseen sädehoidon suunnitteluun. Magneettikuvissa esiintyvät geometriset vääristymät, sekä niiden pohjalta muodostettavien sTT-kuvien laatu ovat mahdollinen haaste sädehoidon tarkkuusvaatimusten kannalta verrattuna TT-kuvaukseen pohjautuviin menetelmiin.

Väitöstutkimuksessa arvioitiin nykyisin käytössä olevien MK-laitteiden soveltuvuutta MK-pohjaiseen sädehoidon suunnitteluun, ja nykyisin käytössä olevien geometrisen tarkkuuden laadunvarmistusmenetelmien soveltuvuutta kliiniseen laadunvalvontaan sädehoidossa. MK-pohjaisen sädehoidon suunnittelun kliinistä soveltuvuutta aivojen alueelle tutkittiin kahdella eri menetelmällä. MK-pohjaiseen vaimennuskorjausmenetelmään perustuvan sTT-generointimallin soveltuvuutta arvioitiin annoslaskennan tarkkuuden osalta. Lisäksi tutkittiin kaupallisen, syväoppimiseen pohjautuvan algoritmin tuottamien sTT-kuvien soveltuvuutta kliiniseen käyttöön annoslaskennan ja potilasasettelun tarkkuuden osalta.

Väitöstutkimuksen tulosten perusteella voitiin osoittaa, että nykyaikaiset MK-laitteet täyttävät geometrisen tarkkuuden osalta vaatimukset MK-pohjaiseen sädehoidon suunnittelukuvantamiseen pään alueella. Lisäksi tulokset osoittivat, että MK-pohjaiseen vaimennuskorjaukseen pohjautuvalla menetelmällä luodut sTT-kuvat soveltuvat sädehoidon annoslaskennan toteuttamiseen aivojen alueella. Kaupallisella menetelmällä luodut sTT-kuvat voitiin todeta soveltuviksi kliiniseen käyttöön sädehoidon suunnittelussa aivojen alueella annoslaskennan ja potilasasettelun verifioinnin tarkkuuden osalta.