Väitös (geriatria): LL Matti Aronen

Aika

24.11.2023 klo 12.00 - 16.00
LL Matti Aronen esittää väitöskirjansa ”Acute respiratory illness and respiratory viruses – Associations to older citizens’ state of health” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 24.11.2023 klo 12.00 (Turun yliopisto, Educarium, Edu1-luentosali, Turku).

Yleisön on mahdollista osallistua väitökseen myös etäyhteyden kautta: https://echo360.org.uk/section/c11e2c79-9067-42fd-b136-4dae343600d3/public (kopioi linkki selaimeen).

Vastaväittäjänä toimii dosentti Sari Hämäläinen (Kuopion yliopistollinen keskussairaala) ja kustoksena professori emeritus Matti Viitanen (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on geriatria.

Väitöskirja yliopiston julkaisuarkistossa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-9448-9 (kopioi linkki selaimeen).

***

Tiivistelmä väitöstutkimuksesta:

Useiden hengitystievirusinfektioiden merkitys ikääntyneillä on osin epäselvä. Tutkitusti vaikeaa alahengitystieinfektiota sairastavilla lapsilla hengitystieviruksen tunnistaminen auttaa hoidon suunnittelussa. Vastaavaa tutkimusta on vanhusväestöstä vähän. Vanhenevan ihmisen lisääntyvän alttiuden hengitystieinfektioille on ajateltu liittyvän mm. D-vitamiinin saantiin, ravitsemukseen ja yleiseen immunologiseen tilaan.?

Tavoitteenamme oli selvittää, mitä hengitystieviruksia ikääntyneillä, yli 65-vuotiailla nenänielusta löytyy ja arvioida yhteyttä näiden löydösten ja akuutin hengitystiesairauden vaikeuden ja kroonisten hengitystiesairauksien välillä. Tutkimme, miten viruslöydökset ja perinteiset tulehdusverikokeet liittyvät keuhkokuumelöydöksiin, keuhkokuumeen oireisiin tai ennusteeseen ikääntyneillä. Lisäksi selvitimme, voisiko seerumin D-vitamiini-, albumiini-, ja LL-37-pitoisuuksilla olla ennusteellista arvoa akuuttia hengitystieinfektiota sairastavilla vanhuksilla.??

Vanhukselta, jolla oli hengitystieoireita, löydettiin useammin hengitystievirus kuin oireettomalta verrokilta. Kuoleman riski osastohoidon aikana vaikutti olevan koholla hengitystieoireisella vanhuksella, jonka CRP-tulehdusarvo oli 100 mg/l tai sitä suurempi. Hengitystieviruslöydöksien ja keuhkokuumeen taudinkulun välillä ei pystytty näyttämään yhteyttä. Kuitenkin uusintakäynnin todennäköisyys vaikutti olevan pienempi niillä hengitystieoireisilla vanhuksilla, joilta nenänielusta löydettiin hengitystievirus. Seerumin D-vitamiinin puutos ja albumiinin puutos todettiin molemmat yli puolella tutkimuspotilaista. Alhainen seerumin albumiinipitoisuus näyttää liittyvän vaikeampaan taudinkuvaan, pidempiin hoitojaksoihin, osastohoidonaikaiseen kuolemaan sekä yhden, kahden ja viiden vuoden kuolleisuuteen. Sitä vastoin, seerumin D-vitamiini- ja LL-37-pitoisuudet eivät kytkeytyneet taudin vaikeuteen, lyhyen ajan ennusteeseen tai pitkän ajan kuolleisuuteen.?

Tulokset osoittavat, että hengitystieviruslöydökset ylähengitysteissä ovat vain heikosti yhteydessä vanhojen potilaiden hengitystieoireisiin. Viruslöydökset eivät näytä ennustavan keuhkokuumeetta tai vaikeampaa taudinkuvaa. Löydösten perusteella vanhusten keuhkokuume pitäisikin hoitaa bakteeritautina viruslöydöksistä riippumatta eikä tutkimuksemme tue rutiininomaisten virusdiagnostiikkaa. Seerumin albumiinipitoisuus saattaa tarjota arvokasta tietoa hengitystieoireisen vanhuspotilaan yleisestä terveydentilasta ja toipumispotentiaalista.??
Viestintä