Väitös (hammasprotetiikka ja purentafysiologia): HLL Sini Riivari

Aika

15.12.2023 klo 12.00 - 16.00
HLL Sini Riivari esittää väitöskirjansa ”GINGIVAL CELL ATTACHMENT AND CELL ADHESION COMPLEX FORMATION ON TiO2-COATED ZIRCONIA AND TITANIUM” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 15.12.2023 klo 12.00 (Turun yliopisto, Dentalia, Arje Scheinin -luentosali, Turku).

Yleisön on mahdollista osallistua väitökseen myös etäyhteyden kautta: https://echo360.org.uk/section/d20cd93a-b1c2-40b6-812d-ad38b58af76a/public

Vastaväittäjänä toimii dosentti Taina Tervahartiala (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Timo Närhi (Hammaslääketieteen laitos, Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on hammasprotetiikka ja purentafysiologia.

Väitöskirja yliopiston julkaisuarkistossa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-9553-0

***

Tiivistelmä väitöstutkimuksesta:

Ienkudoksen heikko kiinnittyminen hammasimplantin pintaan mahdollistaa bakteerien helpomman kulkeutumisen implanttia ympäröiviin kudoksiin ja altistaa tulehduksille. Pahimmassa tapauksessa implanttia ympäröivä tulehdus voi johtaa implantin menetykseen. Implanttia ympäröivän ikenen laadukas kiinnittyminen implantin pintaan on tärkeää, jotta komplikaatioita voidaan ehkäistä.

Väitöskirjatutkimuksen tavoitteena oli selvittää, pystytäänkö bioaktiivisella TiO2-pinnoitteella parantamaan iensolujen kiinnittymistä ja kasvua implanttimateriaaleina käytettävien titaanin ja zirkonian pinnoilla. Lisäksi väitöskirjassa selvitettiin, vaikuttaako syljelle altistuminen pinnoitteen ominaisuuksiin ja iensolujen kiinnittymiseen materiaalin pinnalle.

Tutkimuksessa havaittiin, että eri tavoin tuotetut TiO2-pinnoitteen muodostivat nanohuokoisen pinnan zirkonian ja titaanin pinnalle. Ikenen epiteelisolujen kiinnittyminen ja kasvu olivat nopeampaa pinnoitettujen zirkonian ja titaanin pinnoilla. Lisäksi adheesioproteiinien ilmeneminen oli voimakkaampaa pinnoitetuilla pinnoilla. Syljelle altistuminen lisäsi pintojen hydrofiilisyyttä, mutta heikensi solujen kiinnittymistä pinnoitetun titaanin pinnalle.

Yhteenvetona voidaan todeta, että bioaktiivisella TiO2-pinnoitteella vaikuttaa olevan positiivinen vaikutus iensolujen kiinnittymiseen ja kasvuun implanttimateriaalien pinnoilla laboratorio-olosuhteissa. Täten pinnoitteella on potentiaalia parantaa hammasimplanttihoitojen ennustetta ja vähentää riskiä peri-implantiitin muodostumiselle.
Viestintä