Väitös (kirurgia): LL Sofia Grönroos

Aika

1.12.2023 klo 12.00 - 16.00
LL Sofia Grönroos esittää väitöskirjansa ”LONG-TERM OUTCOMES OF LAPAROSCOPIC SLEEVE GASTRECTOMY VS. LAPAROSCOPIC ROUX-EN-Y GASTRIC BYPASS - Special focus on procedure selection, gastroesophageal reflux, and quality of life” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 01.12.2023 klo 12.00 (Tyks, T-sairaala, Haartman-sali, Hämeentie 11, 20520 Turku).

Yleisön on mahdollista osallistua väitökseen myös etäyhteyden kautta: https://utu.zoom.us/j/67500140415 (kopioi linkki selaimeen).

Vastaväittäjänä toimii tohtori Ronald Liem (Groene Hart Hospital Gouda, Alankomaat) ja kustoksena professori Paulina Salminen (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on kirurgia.

Väitöskirja yliopiston julkaisuarkistossa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-9505-9

***

Tiivistelmä väitöstutkimuksesta:

Lihavuuskirurgia aikaansaa merkittävän ja pysyvän painonlaskun pitkäaikaisseurannassa

Lihavuus on maailmanlaajuisesti yleistyvä ongelma. Suomalaisistakin yli kolmannes on lihavia (painoindeksi >30). Lihavuuden yleistyessä lisääntyvät lihavuuteen liittyvät sairaudet, kuten tyypin 2 diabetes, sydän- ja verisuonitaudit, uniapnea sekä monet syöpätaudit.

Tutkimuskohteena kaksi yleisintä lihavuusleikkausta

Maailmalla tehdään yli 700 000 lihavuusleikkausta vuosittain. Kaksi yleisintä lihavuusleikkausta ovat mahalaukun kavennusleikkaus sekä mahalaukun ohitusleikkaus. Kavennusleikkaus on nykyään maailman yleisin lihavuuskirurginen leikkaus, jopa yleisempi kuin aiemmin ”kultaisena standardina” pidetty ohitusleikkaus. Tämä siirtymä on tapahtunut jo ennen kuin satunnaistettujen pitkäaikaistutkimusten tuloksia on ollut käytettävissä. Lisäksi kavennusleikkauksen on raportoitu aiheuttavan huolestuttavissa määrin refluksitaudin pahentumista ja ns. Barrettin ruokatorven esiintyvyyttä, mihin liittyy myös lisääntynyt ruokatorvisyövän riski.

Väitöskirjan päätavoitteena oli tutkia lihavuuskirurgian pitkäaikaisvaikutuksia. Osatyöt pohjautuvat suomalaiseen satunnaistettuun SLEEVEPASS-monikeskustutkimukseen, jossa vuosien 2008–2010 aikana 240 suomalaista potilasta satunnaistettiin joko kavennus- tai ohitusleikkaukseen. 10 vuoden seurannassa molemmat leikkaukset johtavat merkittävään painonlaskuun.

Väitöskirjan pitkäaikaistulosten perusteella kavennus- ja ohitusleikkauksien välillä ei ole kliinisesti merkittävää eroa painonlaskussa – molemmat aikaansaivat merkittävän ja pitkäaikaisen painonlaskun kymmenen vuoden seurannassa. Toimenpiteet johtivat yhtä tehokkaaseen tyypin 2 diabeteksen, kolesterolitaudin ja uniapnean lievittymiseen, mutta ohitusleikkaus oli parempi verenpainetaudin lievittymisen osalta. Molemmat leikkaukset paransivat myös merkittävästi elämänlaatua. Kavennusleikkaus aiheutti enemmän refluksitaudin oireita ja ruokatorvitulehdusta, mutta Barrettin ruokatorven esiintyvyydessä ei ollut eroa.

Tutkimustulokset ovat suoraan sovellettavissa arkipäivän potilashoitoon. Leikkausmenetelmän valinnassa on huomioitava potilaskohtaiset taustat, riskitekijät sekä luonnollisesti potilaan omat toiveet.
Viestintä