Väitös (korva-, nenä- ja kurkkutaudit: LL Joonas Toivonen

LL Joonas Toivonen esittää väitöskirjansa ”Surgical Treatment of Obstructive Eustachian Tube Dysfunction” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 24.05.2024 klo 12.00 (TYKS, T-sairaala, Risto Lahesmaa -luentosali, Hämeentie 11, Turku).

Yleisön on mahdollista osallistua väitökseen myös etäyhteyden kautta: https://utu.zoom.us/j/63811393550 (kopioi linkki selaimeen).

Vastaväittäjänä toimii dosentti Antti Aarnisalo (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Jaakko Pulkkinen (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on korva-, nenä- ja kurkkutaudit.

Väitöskirja yliopiston julkaisuarkistossa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-9681-0 (kopioi linkki selaimeen).

***

Tiivistelmä väitöstutkimuksesta:

Korvatorvi yhdistää välikorvan nenänieluun ja sen tehtäviin kuuluu välikorvan paineentasaus ja ilmastointi, välikorvan puhdistaminen eritteistä, ja välikorvan suojeleminen ääniltä sekä nenänielun taudinaiheuttajilta. Korvatorven vajaatoiminnassa näiden tehtävien toteutus ei onnistu normaalisti. Pitkittyessään vajaatoiminta voi aiheuttaa muun muassa äkillisiä tai pitkittyneitä korvatulehduksia ja kuulonalenemaa. Korvatorven pallolaajennus on osoitettu turvalliseksi ja tehokkaaksi toimenpiteeksi vajaatoiminnan hoidossa. Pallolaajennusta on tehty pääasiassa nukutuksessa aikuisille.
Väitöskirjatutkimuksessa selvitimme korvatorven pallolaajennuksen toteutusta ja tehoa lapsilla pitkäaikaisen korvatorven vajaatoiminnan hoidossa. Tutkimme myös pallolaajennuksen toteutusta paikallispuudutuksessa aikuisilla. Lisäksi selvitimme mahdollisuutta täysin tukkeutuneen korvatorven avaamiseen muovausleikkauksen avulla normaalin toiminnan palauttamiseksi. Selvitimme myös riskiä avoimen korvatorven oireiden kehittymiselle korvatorven pallolaajennuksen jälkeen sekä tekijöitä, jotka voivat altistaa haittavaikutukselle.

Totesimme korvatorven pallolaajennuksen olevan turvallinen toimenpide lapsipotilailla korvatorven vajaatoiminnan hoidossa. Pallolaajennuksella hoidetuilla lapsilla oli merkittävästi pienempi riski joutua uuteen hoitotoimenpiteeseen verrattuna lapsiin, joita hoidettiin tärykalvoputkituksella. Korvatorven pallolaajennuksen todettiin olevan toteutettavissa paikallispuudutuksessa aikuisilla ja potilailla todettiin merkittävä paraneminen välikorvan ilmastoitumisessa. Korvatorven muovausleikkaus osoittautui olevan turvallinen ja toimiva hoito täysin tukkeutuneen korvatorven hoidossa. Pallolaajennuksen jälkeen avoimen korvatorven oireita voi ilmetä osalla potilaista. Riski on suurin lapsilla, uusintatoimenpiteen jälkeen ja potilailla, joilla on voimakkaat korvatorven tulehduslöydökset.
Viestintä