Väitös (lääketieteellinen fysiikka ja tekniikka): FM Reetta Siekkinen

FM Reetta Siekkinen esittää väitöskirjansa ”Evaluation of digital PET/CT system for myocardial perfusion imaging” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 29.9.2023 klo 12.00 (Tyks, T-sairaala, Risto Lahesmaa -sali, Hämeentie 11, 20520 Turku).

Yleisön on mahdollista osallistua väitökseen myös etäyhteyden kautta: https://utu.zoom.us/j/68909233053

Vastaväittäjänä toimii professori Ronald Boellaard (VU:n yliopiston lääketieteellinen keskus, Alankomaat) ja kustoksena professori Mika Teräs (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on lääketieteellinen fysiikka ja tekniikka.

Väitöskirja yliopiston julkaisuarkistossa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-9420-5

***

Tiivistelmä väitöstutkimuksesta:

Sydänlihasperfuusiokuvantamisella voidaan tutkia sydänlihaksen verenvirtausta. Positroniemissiotomografialla (PET) toteutettavassa sydänlihasperfuusiotutkimuksessa saadaan selvitettyä sydänlihaksen verenvirtauksen numeeriset arvot. Viime vuosina PET-laitteistot ovat kehittyneet ja markkinoille on tullut niin sanottuja ”digitaalisia” PET-laitteistoja aiempien ”analogisten” rinnalle. Samalla myös PET-teknologian kuvarekonstruktioalgoritmit ovat kehittyneet. Onkin siis tärkeää selvittää sydänlihasperfuusiotutkimuksien luotettavuus laitteiden välillä ja eri kuvanrekonstruktioalgoritmeilla.

Väitöskirjatutkimuksessa käytettiin arviointiin sydänlihasperfuusiota mallintavaa testiobjektia, fantomia, sekä potilaskuvasarjaa. Väitöstutkimuksessa osoitettiin, että eri kuvarekonstruktioalgoritmien erot olivat pieniä sekä fantomi- että potilastutkimuksissa. Lisäksi osoitettiin, että digitaalinen PET-laitteisto soveltuu analogisen laitteiston rinnalla sydänlihasperfuusiotutkimuksiin luotettavasti. Tutkimus vahvisti myös, että sydänlihasperfuusiokuvantamisessa merkkiaineen injektio on oltava toistettava tutkimusten välillä.

Väitöskirjatutkimus osoittaa, että digitaalisia PET-laitteistoja sekä uusia rekonstruktioalgoritmeja voidaan luotettavasti käyttää sydänlihasperfuusiokuvantamisessa. Lisäksi tutkimus tarjoaa vahvan taustan sydänlihasperfuusiotutkimuksen toteuttamiselle monikeskustutkimuksissa.
Viestintä