Väitös (lääketieteellinen fysiikka ja tekniikka): FM Tuula Tolvanen

Aika

10.6.2023 klo 12.00 - 16.00
FM Tuula Tolvanen esittää väitöskirjansa ”Studies on Dosimetry of Positron Emitting Radiopharmaceuticals” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa lauantaina 10.6.2023 klo 12.00 (TYKS, T-sairaala, Risto Lahesmaa -sali, Hämeenkatu 11, Turku).

Yleisön on mahdollista osallistua väitökseen myös etäyhteyden kautta: https://utu.zoom.us/j/61989805337

Vastaväittäjänä toimii professori Mikko Tenhunen (HUS Syöpäkeskus) ja kustoksena emeritusprofessori Heikki Minn (TYKS Syöpäkeskus). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on lääketieteellinen fysiikka ja tekniikka.

Väitöskirja yliopiston julkaisuarkistossa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-9303-1.

***

Tiivistelmä väitöstutkimuksesta:

Tutkimuksia positronisäteilevien radiolääkkeiden säteilyannoksista

Positroniemissiotomografia (PET) on kuvantamismenetelmä, jolla voidaan diagnostisoida syöpäsairauksia. Menetelmä soveltuu syövän toteamiseen, etäpesäkkeiden paikallistamiseen, taudin vakavuusasteen arviointiin ja hoitojen vaikutusten seurantaan. Valtakunnallisessa PET-keskuksessa Turun yliopistollisessa keskussairaalassa tehtiin viime vuonna yli 2000 syövän diagnostista tutkimusta.

PET-kuvausta varten kehoon ruiskutetaan tavallisimmin laskimoteitse radioaktiivista merkkiainetta, radiolääkettä. Radiolääkkeen lähettämä säteily mitataan kehon ulkopuolelta PET-kameralla, joka muodostaa merkkiaineen kertymiseen perustuvan leikekuvasarjan kehosta. Sama radiolääkkeestä lähtevä säteily, joka tarvitaan tietojen keräämiseen ja aktiivisuuden kudoskohtaiseen mittaamiseen, saattaa kehon sisällä aiheuttaa soluissa muutoksia. Näiden muutosten aiheuttamaa terveysriskiä arvioidaan jokaisen radiolääkkeen osalta erikseen. Säteilyannosten määrittäminen radiolääkkeille on tärkeä osa radioaktiivisuuden käytön hyöty-haitta arviointia

Tässä väitöstyössä tutkittiin neljän erilaisen syövän kuvantamiseen soveltuvan radiolääkkeen aiheuttamaa säteilyrasitusta ihmisen kehossa kansainvälisesti hyväksyttyjen laskentakaavojen ja sovellusohjelmien avulla. Tulosten perusteella voitiin todeta, että näiden radiolääkkeiden käyttö on oikeutettua, koska muilla menetelmillä ei vastaavanlaista tietoa saada kerättyä. Radioaktiivisuuden käytöstä saatava hyöty on asianmukaisissa tilanteissa aiheutettuun säteilyaltistukseen nähden riittävä, eikä väitöskirjatyössä tutkittujen radiolääkkeiden aiheuttama säteilyannos ylitä säteilyn lääketieteellisen käytön tavanomaisia säteilyannoksia. Tässä tutkimuksessa julkaistujen tulosten perusteella säteilyturvallisuuden näkökulmasta nämä radiolääkkeet voidaan turvallisesti ottaa kliiniseen käyttöön.