Väitös (laskentatoimi ja rahoitus): KTM Kirsi Kari

KTM Kirsi Kari esittää väitöskirjansa ”Innovaatioverkoston ohjaushaasteet” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 24.3.2023 klo 12 (Turun kauppakorkeakoulu, LähiTapiola-sali, Rehtoripellonkatu 3, Turku).

Yleisön on mahdollista seurata väitöstä etäyhteyden kautta: https://utu.zoom.us/j/69487742754 (kopioi linkki selaimeen).

Vastaväittäjänä toimii professori Petri Suomala (Aalto-yliopisto) ja kustoksena professori emeritus Kari Lukka (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on laskentatoimi ja rahoitus.

Väitöskirja yliopiston julkaisuarkistossa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-9156-3 (kopioi linkki selaimeen).

***

Tiivistelmä väitöstutkimuksesta:

Suomalaisen yhteiskunnan menestyminen on jo pitkään perustunut uuteen tietoon, osaamiseen ja teknologiaan. Monet nykyajan ongelmista (esimerkiksi ilmastonmuutos) ovat niin laaja-alaisia, että organisaatioiden pitää etsiä niihin ratkaisuja, uusia innovaatioita, yhteistyössä organisaatioiden välisenä verkostona. Organisaatioiden välinen yhteistyö voi kuitenkin olla haasteellista. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan täysin uudenlaiseen, vielä tarkkaa määrittelyä vailla olevaan innovaatioon pyrkivän organisaationverkoston ohjaukseen liittyviä haasteita. Lisähaasteen innovaatioverkoston toimintaan tuo epävarma toimintaympäristö. Tämä tutkimus myös ehdottaa, miten havaittuja haasteita olisi mahdollista lieventää.

Innovaatioverkoston ohjausta seurataan yhdessä suomalaisessa, usean yritys- ja tutkimusorganisaation muodostamassa julkisen rahoituksen hankkeessa. Tutkimusaineisto on kerätty pääasiassa haastatteluin ja tapahtumia havainnoimalla. Verkostotapahtumien analysoinnin perusteella tässä tutkimuksessa väitetään, että aikaisen vaiheen innovaatioon pyrkivän organisaatioverkoston ohjaushaasteet johtuvat useista erilaisista jännitteistä.

Tämä tutkimus väittää myös, että hyvin epävarmassa innovaatioympäristössä tulisi jännitteitä lieventää sekä aktiivisen ja alati muutoksiin valmiin ohjausryhmän että hyvin kevyinä pysyvien hallintorakenteiden avulla. Näiden olemassa olevien teoreettista ymmärrystä lisäävien tulosten ohella tällä tutkimuksella on käytännön merkitystä sekä innovaatioverkostohankkeita ohjaaville tahoille että niihin osallistuville organisaatioille. Julkisesti rahoitettujen hankkeiden osalta tällä tutkimuksella on käytännön merkitystä myös suomalaisille innovaatiorahoittajatahoille.