Väitös (lastentautioppi): LL Elisa Paavilainen

Aika

8.3.2024 klo 12.00 - 16.00
LL Elisa Paavilainen esittää väitöskirjansa ”Metformin versus Insulin in Gestational Diabetes - Long-term effects on Child at the Age of 9 Years” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 08.03.2024 klo 12.00 (Turun yliopisto, Medisiina D, Laurén 2 -sali, Kiinamyllynkatu 10, Turku).

Yleisön on mahdollista osallistua väitökseen myös etäyhteyden kautta: https://utu.zoom.us/j/65349449754

Vastaväittäjänä toimii dosentti Päivi Keskinen (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Harri Niinikoski (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on lastentautioppi.

Väitöskirja yliopiston julkaisuarkistossa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-9608-7

***

Tiivistelmä väitöstutkimuksesta:

Raskausdiabetes on yleinen raskausaikana todettava sokeriaineenvaihdunnan häiriö. Hoitamattomana se aiheuttaa merkittäviä riskejä sekä äidille että lapselle. Elämäntapaneuvonta riittää raskausdiabeteksen hoidoksi osalle äideistä, mutta lähes neljännes tarvitsee lääkehoitoa. Tablettimuotoinen metformiini on insuliinihoidon vaihtoehto. Koska metformiini siirtyy istukan läpi sikiöön, on tärkeää selvittää sen mahdollisia vaikutuksia lapsen myöhempään kasvuun, kehitykseen ja aineenvaihduntaan.

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää äidin raskausaikana käyttämän metformiinin pitkäaikaisturvallisuutta syntyneelle lapselle. Vuosina 2005–2010 Turussa ja Oulussa satunnaistettiin äitejä saamaan raskausdiabeteksen hoidoksi joko metformiinia tai insuliinia. Seurantatutkimukseen osallistui 172 näiden äitien 9-vuotiasta lasta. Lasten kasvua, aineenvaihduntaa, kehon koostumusta, vatsan alueen rasvan määrää ja maksan rasvoittumista tutkittiin tarkasti ja myös heidän kognitiivista ja psykologista suoriutumista arvioitiin.

Tutkimuksen mukaan raskausdiabeteksen vuoksi metformiinia saaneiden äitien 9-vuotiaiden lasten kasvussa, ylipainoisten osuudessa, kehon koostumuksessa, aineenvaihdunnassa tai neuropsykologisessa suoriutumisessa ei todettu epäedullisia vaikutuksia insuliinia hoidoksi saaneiden äitien lapsiin verrattuna. Metformiiniryhmän lapsilla todettiin insuliiniryhmään verrattuna hieman korkeampi HDL-kolesteroli- ja adiponektiinipitoisuus sekä matalampi LDL-kolesteroli.

Tämän tutkimuksen tulokset muodostavat toistaiseksi suurimman ja kattavimman alakouluikäisten lasten aineiston tällä tutkimusasetelmalla. Tuloksia tullaan todennäköisesti huomioimaan kansallisissa ja kansainvälisissä raskausdiabeteksen hoitosuosituksissa ja ne osaltaan vahvistavat edullisen ja helppokäyttöisen metformiinilääkityksen roolia raskausdiabeteksen hoidossa.
Viestintä