Väitös (lastentautioppi): LL Janna-Maija Mattila

LL Janna-Maija Mattila esittää väitöskirjansa ”INFLUENZA IN CHILDREN” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 3.11.2023 klo 12.00 (Turun yliopisto, Medisiina C, Osmo Järvi -luentosali, Kiinamyllynkatu 10, Turku).

Vastaväittäjänä toimii emeritus professori Harri Saxén (Helsingin yliopisto ja HUS) ja kustoksena professori Terho Heikkinen (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on lastentautioppi.

Väitöskirja yliopiston julkaisuarkistossa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-9437-3 (kopioi linkki selaimeen).

***

Tiivistelmä väitöstutkimuksesta:

Influenssavirukset infektoivat vuosittain merkittävän osan väestöstä. Vanhusten ja perussairaiden lisäksi influenssa A ja B aiheuttavat runsaasti sairastuvuutta ja sairaalahoidon tarvetta myös perusterveille lapsille, varsinkin imeväisikäisille. Influenssaa on mahdollista ehkäistä rokottamalla sitä vastaan, mutta rokote on käytössä vasta 6 kuukauden iästä lähtien. Influenssaan on olemassa viruslääke, oseltamiviiri, jota voidaan käyttää kaikenikäisille.

Väitöstutkimuksesta kävi ilmi, että ensimmäisen ikävuoden aikana merkittävä osa imeväisistä (13,5 %) sairastui influenssaan. Tutkimus vahvisti, että myös tässä ikäryhmässä viruslääke oseltamiviiri lyhentää influenssan kestoa, lievittää oireita ja vähentää nopeasti virusmääriä nenäeritteessä.

Väitöstutkimus osoitti, että sairaalassa hoidetuilla alle 16-vuotiailla lapsilla influenssa A ja B aiheuttavat samanlaisen taudinkuvan, kun lasten ikä huomioidaan vertailussa. Eniten sairaalahoitoon joutuu alle 1-vuotiaita lapsia. Väitöstutkimuksessa tarkasteltiin myös, onko vuosien 1993 ja 2018 välisenä 25-vuotiskautena tapahtunut muutoksia influenssan vuoksi sairaalaan joutuneiden alle 16-vuotiaiden lasten taudinkuvissa tai heidän hoidossaan. 25 vuoden seuranta-aikana alle kaksivuotiaiden sairaalaan joutuneiden lasten suhteellinen osuus lähes puolittui, kun taas 6-15-vuotiaiden lasten osuus lähes kolminkertaistui. Samalla ajanjaksolla sairaalahoidon keskimääräinen kesto lyheni kahdesta vuorokaudesta yhteen vuorokauteen.

Influenssa A - ja B-virukset ovat vuodesta toiseen tärkeitä taudinaiheuttajia lapsiväestössä, varsinkin imeväisikäisillä. Influenssan aiheuttamaa tautitaakkaa yhteiskunnassa voidaan vähentää varhaisella influenssan diagnosoinnilla ja oseltamiviirin käytöllä kaikenikäisille – myös alle 6 kuukauden ikäisille, jotka jäävät influenssarokotussuositusten ulkopuolelle.
Viestintä