Väitös (neurologia): LL Jussi Tallus

LL Jussi Tallus esittää väitöskirjansa ”New neurophysiological and imaging methods for detection of microstructural changes in mild traumatic brain injury” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 20.10.2023 klo 12.00 (TYKS, T-sairaala, Johan Haartman -sali, Hämeentie 11, 20520 Turku).

Vastaväittäjänä toimii professori Alfonso Lagares Gomez-Abascal (Universidad Complutense de Madrid, Espanja) ja kustoksena professori Olli Tenovuo (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on neurologia.

Väitöskirja yliopiston julkaisuarkistossa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-9430-4

***

Tiivistelmä väitöstutkimuksesta:

Uusia neurofysiologisia ja kuvantamismenetelmiä lievään aivovammaan liittyvien mikrorakenteellisten muutosten toteamiseen.

Aivovamma tarkoittaa aivoihin ulkoisen voiman, kuten päähän kohdistuvan iskun seurauksena aiheutuvaa vammaa. Lievä aivovamma todetaan pääasiassa tapahtumatietojen, oireiden ja lääkärin suorittaman kliinisen tutkimuksen perusteella. Poikkeavia kuvantamislöydöksiä ei välttämättä ole. Toipuminen lievästä aivovammasta on yleensä hyvää, mutta osalle potilaista jää pitkäkestoisiakin oireita tai toimintakyvyn vajavuutta.

Aivovammaan voi liittyä mikrorakenteellisia vaurioita, joiden osoittaminen tavallisilla kuvantamismenetelmillä on vaikeaa tai mahdotonta. Näiden ajatellaan kuitenkin mahdollisesti selittävän aivovamman jälkioireita. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää uusien neurofysiologisten ja kuvantamismenetelmien soveltuvuutta lievään aivovammaan liittyvien toiminnallisten ja rakenteellisten aivomuutosten osoittamisessa.

Tutkimuksessa hyödynnettiin transkraniaalista magneettistimulaatiota, aivosähkökäyrän ja lihasten sähköisten herätevasteiden mittausta, sekä aivojen valkean aineen radastojen mallintamista diffuusiokuvantamisen (magneettikuvantamismenetelmä) perusteella. Tutkimus osoittaa, että lievään aivovammaan saattaa liittyä em. menetelmin havaittavia toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia silloinkin, kun tavallisen magneettikuvantamisen löydökset ovat olleet normaalit.
Viestintä